Schouten over afspraken en plannen klimaatopgave glastuinbouw:

"Glastuinbouw toont ambitie tempo CO2-reductie verder op te voeren"

Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 is er een gewijzigd convenant opgesteld, liet minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 9 november aan de Tweede Kamer weten. Ook deelde zij het plan van aanpak van het actie- en innovatieprogramma Kas als Energiebron voor de periode 2018-2020.

Gewijzigde Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2018-2020
In de gewijzigde Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw heeft minister Schouten met LTO Glaskracht Nederland afspraken gemaakt over de aanscherping van het CO2-doel van 6,2 naar 4,6 ton in 2020 en de aanpak, inhoud en de financiering van het programma Kas als Energiebron voor de periode 2018-2020. Deze afspraken betreffen het bereiken van de huidige klimaatopgave van de glastuinbouw met als ambitie een rendabele klimaatneutrale glastuinbouw in 2050, die onafhankelijk is van gas. Dit is cruciaal voor het sluiten van de energiekringloop in de glastuinbouw, aldus Schouten.

Plan van aanpak programma Kas als Energiebron 2018-2020
De kern van het plan is het mogelijk maken en realiseren van CO2-reductie via energiebesparing en toepassing van duurzame energie door voortzetten van de transitieaanpak gericht op innovatie-ontwikkeling, koplopers én uitrol naar de grotere groep volgers met behulp van een samenhangend gericht instrumentarium.

Nieuwe accenten zijn het versterken van de samenwerking met regionale partijen en samenwerking met en facilitering van het groene onderwijs. Inhoudelijke speerpunten zijn het conceptueel verder ontwikkelen van “Het Nieuwe Telen”, een innovatieve energiezuinige teeltmethode en het verder uitrollen van de toepassing ervan, kennisontwikkeling, professionalisering en standaardisering in de aardwarmteketen en acties voor externe CO2 en lokale bio energieopties.

Het ontwikkelen van innovatie doorbraken wordt gericht op het verminderen van de winterpiek in het gasgebruik, nieuwe kasdek- en schermmaterialen en smart materials, passende LED-spectra voor energiezuinige belichting en (bijna) klimaatneutrale totaalconcepten. Hierdoor is en blijft Nederland koploper in klimaat- en teelttechniek glastuinbouw en versterken de toeleverende bedrijven hun internationale positie, aldus Schouten.

Financiële afspraken voor 2018 t/m 2020 voor huidige opgave LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit financieren ieder 50% van het onderzoek en de kennisuitwisseling, zijnde ieder € 1,85 miljoen/jaar. Schouten zet met haar ministerie daarnaast €1 miljoen per jaar in voor proof of principle projecten voor (bijna) klimaatneutrale concepten en € 10 miljoen per jaar voor de subsidieregelingen MEI (vroege marktintroductie energie-innovaties bij koplopers) en EHG (energiebesparingsinvesteringen door groep vroege volgers) samen.

Intensivering door klimaatenveloppes 2018 en 2019
Vanuit de klimaatenveloppes 2018 en 2019 is aanvullend respectievelijk € 23 en € 10 miljoen beschikbaar voor versnelling van de CO2-reductie. Hiermee worden enkele proof of principles voor (bijna) klimaatneutrale integrale concepten op voldoende schaalgrootte getest en beproefd, vier fossielloze demonstraties ingericht en getest, budget voor de EHG-regeling opgehoogd voor de introductie van tweede energieschermen (belangrijk voor Het Nieuwe Telen) en een project met onderwijs en een intensieve kennisuitwisselingscampagne met roadshow uitgevoerd.

Klimaatakkoord
De glastuinbouw toont in de hoofdlijnen voor het klimaatakkoord een forse extra ambitie onder randvoorwaarden, bovenop de huidige ambitie, en beoogt daarmee het tempo van de CO2-reductie nog verder op te voeren met als nieuwe ambitie al in 2040 klimaatneutraal te zijn, volgens Schouten. "Concretisering van de hoofdlijnen en concrete afspraken over doelen en (financiële) inzet voor de periode 2020-2030 worden de komende maanden voorbereid aan de Klimaattafel Landbouw en Natuur. Daarnaast bestaan er dwarsverbanden met andere tafels en landelijke onderwerpen (aardwarmte, CO2- afvangst en levering, integraal duurzaam energiesysteem met afgestemde regulering en tarieven, warmtenetten, vraag naar duurzame elektra)."

Bron: Ministerie van LNV


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven