Het fenomeen "lighting revolution", vrij vertaald de transitie van energievretende verlichting naar LED, heeft als een van de voornaamste doelen het terugbrengen van de energieconsumptie. Tegelijkertijd leidt goedkoper licht tot meer licht.

Deze veronderstelling ligt ten grond aan een recent onderzoek van Science Advances, dat tussen 2012 en 2016 satellietbeelden waarop de wereldwijde nachtverlichting zichtbaar gemaakt werd, bestuurde. En daaruit bleek: ieder jaar neemt het 's nachts verlichte aardoppervlak met 2,2% toe en schiet de mensheid 1,8% meer licht de lucht in. Bovendien worden de al verlichte gebieden steeds sterker verlicht, eveneens met 2,2 procent per jaar. Er zijn bijna geen plekken op aarde waar een omgekeerde trend zichtbaar is.

Klik hier voor het onderzoek.

foto: CPRE Kent