Bij het project De Perfecte Chrysant op het Delphy Improvement Centre worden verschillende technieken toegepast om op een energiezuinige manier de productie te verhogen. De eerste bevindingen van de tweede teelt zijn nu beschikbaar.

Met behulp van koeling, schermventilatoren, hybride belichting, diffuus glas, extra schermdoeken en druppelslangen wordt onderzocht waar energiebesparingen te behalen zijn die zo weinig mogelijk nadelig effect hebben op de kwaliteit en kwantiteit van de teelt.Eerste teelt
Tijdens de eerste teelt (start 14 februari 2017) is 5% meer productie bereikt bij zeer weinig gebruik van warmte (1,5 m3/m2 a.e.). Dat is een besparing van bijna 75% ten opzichte van de praktijk. Verklaringen over de hoge productie worden gezocht op velerlei gebieden. Meer CO2, verse gestoomde grond, 13% hogere plantdichtheid, het diffuse glas en hogere belichtingsintensiteit liggen het meest voor de hand, maar wellicht hebben de luchtbeweging, de lage temperatuur en het druppelen met schoon water ook een positieve invloed gehad. Door het geringe gebruik van warmte werd de RV vooral ’s nachts hoog (±95%). Toch heeft dit niet geleid tot vochtproblemen zoals roest en smet, en bleef de houdbaarheid vergelijkbaar met de praktijk.

Tweede teelt
Bij de tweede teelt (start 4 mei 2017) is nog maar nauwelijks warmte ingezet (0,1 m3/m2). Wel is flink gekoeld, wat 9,5 kWh aan elektriciteit heeft gekost en heeft geresulteerd in lagere raamstanden met meer CO2 en lagere nachttemperaturen. Aanvankelijk groeide het gewas matig weg met klein blad, wat werd geweten aan de luchtbeweging van de luchtbehandelingskasten. De gewasmetingen van de eindoogst moeten nog worden uitgevoerd, maar visueel is al waargenomen dat het gewas sneller in bloei is gekomen met minder bloemen en meer gerekte zijscheuten ten opzichte van de praktijk. Dit geeft aanleiding tot het vermoeden dat een DIF van gemiddeld 6°C (gecombineerd met een hoge plantdichtheid) leidt tot een ongelijkmatige bloemvorming. Bij de volgende teelt zal daarom ’s nachts minder diep worden gekoeld.

bron: Kas als Energiebron