CO2-emissie glastuinbouw in 2015 gelijk gebleven

Na een sterke daling in de periode 2010-2014 is de totale CO2-emissie van de glastuinbouw in 2015 gelijk gebleven. Hier spelen diverse factoren een rol, zoals de buitentemperatuur, krimp van het areaal, minder verkoop elektriciteit, groei duurzame energie en toename van het energiegebruik per m2 kas. De CO2-emissie zit met 5,7 Mton ruim onder het met de overheid overeengekomen doel van 6,2 Mton voor 2020. Dit blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2015 van Wageningen Economic Research, voorheen LEI Wageningen UR.In 2014 is de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesloten tussen de glastuinbouwsector en de overheid. Hierin staat reductie van de totale CO2-emisie centraal. De totale CO2-emissie (inclusief verkoop elektriciteit) bleef met 5,7 Mton in 2015 gelijk aan 2014 en dit is 0,5 Mton onder het doel voor 2020 (6,2 Mton). De totale CO2-emissie ligt in 2015 16% onder het niveau van 1990 en daarmee loopt de glastuinbouw voor op de landelijke ontwikkeling (+9%).

Als de CO2-emissie wordt gecorrigeerd voor de buitentemperatuur dan treed in 2015 een daling op van 0,1 Mton. Vanaf 2010 is de CO2-emissie, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, gedaald met 2,0 Mton. De oorzaken van deze daling zit voor 79% in krimp van het areaal, minder verkoop elektriciteit, toenemend gebruik van duurzame energie, meer inkoop van elektriciteit en minder inkoop van warmte. Genoemde factoren zijn grotendeels structureel en dat geldt dus ook voor de reductie van de CO2-emissie vanaf 2010. De rest betreft het saldo van, intensivering, extensivering en energiebesparing. De oorzaken van de ontwikkeling van het energiegebruik worden nader onderzocht.

Gemiddelde energieverbruik
In de periode 2010-2014 is het gemiddelde energiegebruik per m2 voor de teelt gedaald met 9%. Dit betekent dat het effect van energiebesparing plus extensivering groter is dan de toename van de energievraag door intensivering. In 2015 nam het energiegebruik per m2 kas voor de teelt licht toe (+2%).

Duurzame energie
Het aandeel duurzame energie nam in 2015 wederom toe van 4,3% naar 5,1%. Het absolute gebruik van duurzame energie steeg van 4,1 naar 5,0 Peta Joule; een toename van 22%. De groei komt vooral door de winning van aardwarmte en inkoop duurzame elektriciteit. Het aandeel duurzaam in de glastuinbouw loopt achter op het landelijk aandeel (5,8%) maar groeit wel sneller.

Elektriciteit
In 2015 produceerde de glastuinbouw ruim 10 miljard kWh elektriciteit met warmtekrachtkoppeling. Dit komt overeen met 9% van de nationale consumptie. De elektriciteitsproductie is lager dan de eerdere periode jaren 2010-2013. Dit komt door het verminderde totaal wk-vermogen in de glastuinbouw en de kortere gebruiksduur. Dit hangt weer samen met de krimp van het areaal en de lagere verkoopprijzen voor elektriciteit. De elektriciteitsconsumptie van de glastuinbouw is stijgende en ligt nu op zo’n 7,6 miljard kWh oftewel 7% van de nationale consumptie.

Klik hier voor de infographic, en download hier het rapport.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.