Lucas Vos, CEO FloraHolland

"BTW van 6 naar 21% schadelijk voor sierteeltsector"

“Als het kabinet zou overwegen een verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar het hoge 21% BTW tarief voor bloemen en planten door te voeren, dan zou het daarmee grote schade toebrengen aan de exportpositie van de Nederlandse sierteeltsector en zou het deze producten onbetaalbaar maken voor de lage inkomensgroepen.” Dit zegt Lucas Vos, CEO van FloraHolland en directeur van de Vereniging van bloemenveilingen in Nederland (VBN).

De mogelijke opbrengst voor de staat afgezet tegen de enorme schade die het zou opleveren voor de sector en verlies aan arbeidsplaatsen, staan dan niet met elkaar in verhouding. FloraHolland en de VBN roepen de regering op om een verhoging van het BTW tarief niet in overweging te nemen.

Sierteeltproducten zijn zeer prijselastisch: hoe hoger de prijs, hoe sterker de vraag afneemt, zo blijkt uit onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI)*1. Een verhoging van het BTW tarief zal volledig doorberekend worden aan de consument. De omzet van de sector zal volgens deVBN dan ook met minstens 240 miljoen euro dalen met als gevolg een verlies van 5220 directe arbeidsplaatsen*2.

Daarbij geeft Nederland als Europees en wereldmarktleider in de sierteelt bij een mogelijke verhoging van het BTW tarief een verkeerd signaal aan andere EU Lidstaten. Ook de export wordt dan geraakt met een nog rampzaliger scenario tot gevolg: minimaal 450 miljoen euro omzetverlies en meer dan 9.100 arbeidsplaatsen gaan verloren*3. Het uiteindelijke negatieve effect is nog groter omdat de gevolgen voor indirecte arbeidsplaatsen en omzet, zoals bij toeleveranciers, in deze berekeningen niet zijn meegenomen.

Nederland moet volgens Vos niet dezelfde fout maken als Frankrijk in 1991 en Spanje in 2012. Spanje verhoogde de BTW tarieven in 2012 van 8% naar 21%. Voor sierteeltproducten verlaagde men dat tarief in 2015 alweer nadat in de sector een vraaguitval van maar liefst 27% plaatsvond. De schade was enorm: 30% van de bloemist-winkeliers moesten de deuren sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat consumenten een vast bedrag aan bloemen en planten uitgeven. De verwachting dat consumenten bij een verlaging van inkomstenbelasting producten gaan kopen die duurder zijn geworden, kwam niet uit.

In 1991 verhoogde Frankrijk al het sierteelt BTW tarief van 5,5% naar het algemene BTW tarief van 18,6%. Ook daar werd het twee jaar later al weer teruggedraaid. De netto omzet bleek in twee jaar tijd enorm gedaald en de werkgelegenheid was teruggelopen met 11.000 arbeidsplaatsen op 158.000 in totaal. De overheid genereerde weliswaar hogere BTW-inkomsten maar daar stond tegenover dat de opbrengsten uit de inkomstenbelasting onder druk stonden. Dit was het gevolg van het verlies aan banen, het teruglopen van de netto-omzet in de detailhandel en duurdere groeninkoop bij lagere overheden.

Daarnaast zal de positie van de Nederlandse sierteeltsector als wereldwijd gidsland worden ondergraven. De vrees bestaat dat verduurzamingsdoelen niet meer worden gehaald doordat marges verder onder druk zullen komen.

Bronnen:
1 Lei rapport 2010 - 070, september 2010 waarbij nog uit werd gegaan van een verhoging naar het toenmalige 19% tarief
2 LEI rapport 2010 - 070, september 2010
3 LEI rapport 2010 - 070, september 2010 waarbij nog uit werd gegaan van een verhoging naar het toenmalige 19% tarief

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven