Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Voorstel LTO om kritische depositiewaarde uit de wet te halen

Minister voor Stikstof & Natuur Van der Wal zoekt naar alternatieven om de kritische depositiewaarde (KWD) uit de Wet Natuurbescherming te kunnen schrappen. LTO maakt geen onderdeel uit van deze werkgroep, maar heeft een eigen voorstel uitgewerkt waardoor de KDW uit de wet en de vergunningverlening gehaald kan worden. In onderstaande webinar lichten LTO-portefeuillehouder Platteland & Omgeving Bert Zandman en themaspecialisten Hans Haarsma en Herman Litjens het LTO-voorstel toe. LTO vraagt minister Van der Wal om serieus kennis te nemen van het voorstel van LTO en hierop te reageren.

Aanleiding
Op 29 mei 2019 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State afgewezen. Sindsdien zit vergunningverlening in het slob, omdat deze gebaseerd is op modelberekeningen van de stikstofdepositie in natuurgebieden, afgezet tegen de KDW. Hierbij wordt een direct verband verondersteld tussen de stikstofuitstoot door agrarische activiteiten enerzijds en de stikstofneerslag in natuurgebieden anderzijds. De voorbije jaren hebben veel studies aangetoond dat er grote wetenschappelijke bezwaren kleven aan deze werkwijze. Het legaliseren van PAS-melders en interimmers (boeren die volstrekt buiten hun schuld om ineens niet meer over een geldige natuurvergunning beschikten) blijkt op basis van de huidige werkwijze nagenoeg onmogelijk: sinds 2019 is een fractie van de PAS-melders gelegaliseerd – tegen toezeggingen in van het ministerie van LNV dat alle PAS-melders voor 2025 weer over een geldige vergunning zouden beschikken.

Samenvatting
Met dit alternatieve voorstel wil LTO vier doelen bereiken:

  1. Er moet meer onderzoek komen naar droge depositie van stikstof uit de lucht. Op dit moment is het immers niet bekend welk deel van de stikstofconcentraties in de lucht daadwerkelijk neerslaan. Daarom moeten er ook veel meer metingen plaatsvinden naar de effecten van deze droge depositie. Bodemmonsters moeten meer inzicht geven in de effecten op onder andere het bodemleven;
  2. Niet de KDW of de Staat van instandhouding (SVI), maar het verslechteringsverbod moet de centrale focus van handelen zijn waarop vergunningverlening gebaseerd wordt. Door toekomstige vergunningverlening te baseren op de SVI zouden wéér nieuwe omgevingswaarden worden geïntroduceerd waarop boeren geen invloed hebben en waarop zij niet kunnen sturen. Daar is LTO op tegen;
  3. De KDW dient als resultaatverplichtende omgevingswaarde uit de Wet Natuurbescherming geschrapt te worden, en vervangen te worden door een resultaatverplichting tot het reduceren van stikstofemissies. Vanuit Europese wet- en regelgeving bestaat er geen verplichting om de KDW op te nemen in nationale wetgeving;
  4. Er dient een substantieel hogere drempelwaarde (minimaal 1 mol/ha/jr) te komen, zodat veel minder activiteiten hoeven te worden getoetst op depositie van stikstof. Hierdoor kunnen PAS-melders en interimmers op korte termijn gelegaliseerd worden.

Lees hier de inhoudelijke notitie van LTO.

Bron: LTO Nederland

Publicatiedatum: