Cor de Fijter, sectorspecialist Tuinbouw van Flynth over investeren in duurzaamheid: “Het is een proces van vallen en opstaan.”

De CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht grote bedrijven om te rapporteren over de duurzaamheid van al hun activiteiten. Maar de regelgeving raakt ook het mkb. Cor de Fijter ziet uitdagingen én kansen voor tuinbouwbedrijven. ‘Werken aan duurzaamheid is essentieel voor de toekomst van tuinbouwers. De vrijblijvendheid is ervan af.’

Omgeving, maatschappij en bestuur
Duurzaamheid is meer dan alleen het effect van een product op de natuur en het milieu, legt De Fijter uit. "Het gaat ook over maatschappelijke thema’s zoals eerlijke beloning, veiligheid en gezondheid. En bestuurlijke thema’s zoals integriteit en diversiteit." De drie thema’s worden aangeduid als ESG: Environment, Social en Governance. Ofwel: Milieu, Mens en Maatschappij en Behoorlijk Bestuur. Om te voldoen aan de duurzaamheidseisen, kijkt een bedrijf niet alleen naar de eigen voetafdruk, maar ook naar die van toeleveranciers en afnemers.

‘Voor een retailer zit tachtig tot negentig procent van de voetafdruk dieper terug in de keten. Neem een grote supermarktketen. Die kan zelf heel veel doen op het gebied van duurzaamheid, zoals ledverlichting, een elektrische bus voor de bezorgdienst en energiezuinige koelingen. Maar die supermarktketen koopt producten, zoals groenten of fruit, in bij toeleveranciers. Als die worden geteeld en vervoerd zonder aandacht voor duurzaamheid, heeft dat een nadelig effect op de duurzaamheidsrapportage van de supermarktketen zelf.’ Voor telers is daarbij belangrijk hoe het product is geproduceerd. Denk aan de opmaat naar fossielvrij, gewasbescherming, substraat en gebruik van meststoffen en verpakkingsmaterialen.’

Duurzaamheid loont
Grote bedrijven willen daarom steeds vaker van hun toeleveranciers weten hoe de producten zijn geproduceerd. Wat is de CO2-footprint? En hoe zijn de werkomstandigheden voor het personeel? Op dit moment hebben veel mkb-bedrijven nog geen antwoord op die vragen, maar grote bedrijven gaan de druk op die antwoorden opvoeren. "Dat geeft toeleveranciers die werk maken van duurzaamheid en verslag doen van hun impact een voorsprong op de concurrentie," vertelt De Fijter. "Ook voor de financiering van investeringen is duurzaamheid een steeds grotere factor. Banken financieren steeds vaker alleen plannen als ze ook op het gebied van milieu toekomstbestendig zijn. Investeren in ESG’s, oftewel duurzaamheid, betaalt zich dus uit."

Stappenplan voor mkb’ers
De Fijter adviseert tuinbouwbedrijven om met ESG’s aan de slag te gaan. "Kijk welke ESG-doelen voor uw bedrijf haalbaar zijn. En zorg ervoor dat u aan andere bedrijven in de keten kunt laten zien wat het effect van uw verduurzamende maatregelen is op de voetafdruk van uw product."

Werken aan een duurzamere productie en een duurzamere keten kan best lastig zijn en is niet op een achternamiddag geregeld, vult hij aan. "Het is een proces van vallen en opstaan en inspelen op de nieuwste regelgeving." En hij licht een stappenplan toe voor mkb’ers om slim en doeltreffend toe te werken naar duurzaam werken. Met daarin: Stap 1) oriëntatie, stap 2) plan maken, stap 3) gevolgen in kaart brengen. Vervolgens kan men gaan implementeren, de voortgang monitoren en indien nodig bijsturen.

Voor meer informatie:
Flynth
Tel: +31 (0)88 2367777
info@flynth.nl
www.flynth.nl