In 2023 heeft WUR te maken gehad met diverse kostenstijgingen, o.a. als gevolg van cao-afspraken, algemene inflatie en structureel hogere energiekosten. Dat heeft ook impact op de keuzes die de WUR maakt voor 2024 en de begrotingen waarmee de universiteit het jaar ingaat.

Voor Wageningen Universiteit (WU) laat de begroting een negatief resultaat zien, waarmee de universiteit de effecten van kostenstijgingen absorbeert die niet of niet volledig door financiers worden vergoed. Daarvoor zet de universiteit hun opgebouwde reserves in. Hetzelfde geldt voor de begroting voor Wageningen Research: een negatief resultaat dat wordt opvangen vanuit de reserves.

Continue vraag, maar ook onzekerheid
Op de langere termijn ziet de WUR dat ze te maken hebben met ontwikkelingen bij hun financiers, die vrijwel zeker ook effect zullen hebben op de toekomstige financiering van het onderzoek en onderwijs. Een voorbeeld zijn de verkiezingen van 22 november en de daaruit volgende coalitieonderhandelingen, en de politieke besluitvorming over de Wet "Internationalisering in Balans".

Rens Buchwaldt: "Maatschappelijk gezien verwachten we een continue vraag naar de activiteiten en onderwerpen die we als organisatie de maatschappij te bieden hebben: onderwijs, onderzoek en het realiseren van impact in het WUR domein. Tegelijkertijd is er meer maatschappelijke en politieke onzekerheid, staan Nederlandse publieke financiën en prioritering ter discussie, en kunnen bedrijven mogelijk minder investeren in onderzoek gezien de economische onzekerheid en de onzekerheid over beschikbare publieke cofinanciering."

Gezonde financiële positie
WUR kent op dit moment een gezonde financiële positie. Om er voor te zorgen dat in de toekomst voldoende middelen hebben om ambities te realiseren, zal de komende tijd wel extra zorgvuldig moeten zijn bij het maken van financiële keuzes. De WUR maakt daarin steeds de afweging "wat er het meest toe doet". "We blijven blijven prioriteit leggen bij de bijdrage aan de belangrijke transitievraagstukken. Gelukkig zijn we in de positie dat de financiële reserves bij zowel WU als WR ruimte bieden om gericht en in een gepast tempo op de huidige ontwikkelingen in te spelen.”

Bron: WUR