Een vijftigtal verenigde huurders van boxruimte bij Royal FloraHolland in Aalsmeer gaan na tussenkomst van de rechter minder huur betalen. De kopers, handelaren en exporteurs van sierteeltproducten spanden een zaak aan over de afgesproken jaarlijkse huurverhoging die in 2023 10,3% bedroeg.

Het percentage komt voort uit een afgesproken rekensom waarbij naar inflatie-indexcijfers wordt gekeken. 2023 was echter een extreem jaar, waarin statistici moeite hadden de inflatie goed in cijfers uit te drukken. Wijzend op nieuwe rekenmethodes komt de kantonrechter uit op een lager inflatiepercentage, en ook een lagere huurverhoging van 8% voor 2023.

Dat Royal FloraHolland an sich de huur met 10,3% mocht verhogen, daar waren de partijen het wel over eens. De Rechtbank Amsterdam deed op 18 januari uitspraak over of er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, of de rekensom conform afspraken is uitgevoerd en of de huurverhoging 'billijk en aanvaardbaar' is. Dat laatste punt deed het hem, in het voordeel van de huurders, zo blijkt uit de op 25 januari gepubliceerde uitspraak.

Royal FloraHolland deed zelf voor 2023 het aanbod dat 2% van de verhoging van de huur in 2023 niet betaald hoeft te worden. Dat voorkwam geen rechtszaak. De rechter vindt de tegemoetkoming van 2% niet adequaat. Bovendien zouden de huurders de jaren nadien ook nadeel ondervinden van het voor 2023 te hoog bepaalde percentage.