Een groep maatschappelijke partijen doet oproep richting de formerende partijen om te blijven werken aan de klimaat- en energietransitie. Daarbij stellen ze dat duidelijk en consistent beleid cruciaal is. LTO, de Unie van Waterschappen, het Nationaal Klimaat Platform en onder meer de FNV en CNV zijn vertegenwoordigd in de groep. Op 24 januari 2024 hebben ze daarvoor een brief ingediend bij informateur minister Plasterk.

Klimaatverandering vormt een steeds grotere uitdaging voor tuinders: risico’s worden groter en ook de inkomenspositie van tuinders komt meer onder druk te staan. Tegelijkertijd wordt ook van de tuinbouw gevraagd een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen voor 2030, zonder dat daar nog concrete afspraken over zijn gemaakt. Om te kunnen werken aan een duurzame agrarische toekomst is langjarig perspectief en stabiel investeringsbeleid nodig, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Bovendien moet er binnen de transitie aandacht zijn voor het verdienvermogen van de ondernemer, maar ook voor andere bedrijven en burgers moet de transitie betaalbaar blijven.

Haalbare doelen en duidelijke keuze
"Duidelijke keuzes, uitvoering, en realisatiekracht zijn cruciaal om perspectief te
bieden. Dat geldt zeker ook voor de burgers, werknemers en MKB-ers, die mee
willen doen in de transitie, maar daar dan wel toe in staat gesteld moeten worden.
Zij willen zich bovendien geen zorgen hoeven maken dat (financiële) regels
binnenkort weer veranderen. De roep om consistentie, continuïteit en
doorontwikkeling in beleid is groot, waarbij innovatie gestimuleerd wordt."

De volledige oproep is hier te lezen.