Net als elk jaar bezochten de technisch adviseurs van RHP in de laatste maanden van 2023 alle RHP-gecertificeerde kokoslocaties in Azië. Tijdens zo’n locatiebezoek wordt een risicoanalyse uitgevoerd, staat bedrijfshygiëne centraal en worden medewerkers getraind.

Risicoanalyse
RHP bezoekt de 40 gecertificeerde kokoslocaties op het continent om risicoanalyses uit te voeren. Dit gebeurt naast de audits die de certificerende instelling meerdere keren per jaar uitvoert. Kokos is een belangrijke grondstof voor de substraatindustrie. Kwaliteit en veiligheid van deze grondstof zijn essentieel. Met name de fytosanitaire risico's (plantenziekten en tropisch onkruid) en verontreinigingen vragen aandacht.

Bedrijfshygiëne
Bedrijfshygiëne staat centraal tijdens de locatiebezoeken. De moderne tuinbouw vraagt immers om een substraat dat vrijwel vrij is van ziekteverwekkers. Beheersing van de productieprocessen is erg belangrijk. Aan de hand van bemonstering en analyses wordt gecontroleerd of de bedrijven de productieprocessen goed onder controle hebben. Vorig jaar is er extra aandacht besteed aan humane ziekteverwekkers en zijn er legionellametingen op locatie uitgevoerd.

Training
Medewerkers van gecertificeerde bedrijven krijgen trainingen van RHP tijdens dit soort locatiebezoeken. Deze zijn bedoeld om hen nog bewuster te maken van mogelijke risico's. Het overdragen van kennis uit innovatief onderzoek aan de wereldwijd aangesloten bedrijven is wat de technisch adviseurs van RHP dagelijks doen. Zo helpen ze producenten om hun processen te optimaliseren om kwalitatieve producten te maken.

Bron: RHP