Land- en tuinbouwers kunnen hun teelten verzekeren met een erkende brede weersverzekering. In België heeft het grootste deel van siertelers en groentelers geen brede weersverzekering. In 2022 verzekerden 2.362 landbouwers zich voor 67.232 ha, weet het Departement Landbouw & Visserij te melden.

Met een brede weersverzekering kunnen land- en tuinbouwers met een open teelt zich bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (storm, hagel, ijs, regenval, droogte, vorst). De Vlaamse overheid heeft een premiesubsidie voor landbouwers met een erkende brede weersverzekering.


De groentetelers zijn het minst verzekerd met een brede weersverzekering ten opzichte van andere sectoren.


In bovenstaande figuur is te zien dat het overgrote deel in de groenteteelt geen brede weersverzekering heeft. In de sierteelt niet één.

Bron: Departement Landbouw & Visserij