Er komt een vervolg voor de Stichting Fonds Kleine Toepassingen, waarmee toelating voor kleine teelten van de broodnodige gewasbeschermingsmiddelen wordt geregeld. Het fonds gaat vijf jaar door, met vijftig procent financiering door private partijen. De andere helft van het geld komt vanuit het ministerie van LNV.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Adema, in reactie op een motie, dat hij ook heeft besloten de reikwijdte van het fonds aan te passen. "Het vorige fonds kleine toepassingen was gericht op het verkrijgen van een uitbreiding van een toelating van gewasbeschermingsmiddelen met kleine toepassingen en voor een ontheffing voor het mogen uitzetten van biologische bestrijders ofwel
natuurlijke vijanden. Hieraan voeg ik toe het verkrijgen van een (uitbreiding van de) goedkeuring van basisstoffen op Europees niveau toe."

Randvoorwaarden
Daarnaast stelt Adema enkele randvoorwaarden aan het verkrijgen van een uitbreiding van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen met kleine toepassingen die (mede) gefinancierd worden via het fonds.

De eerste randvoorwaarde is dat het niet meer mogelijk is om aanvragen in te dienen voor gewasbeschermingsmiddelen die werkzame stoffen bevatten die volgens Verordening (EG) 1107/2009 in aanmerking komen om vervangen te worden. De tweede randvoorwaarde is dat bij de toekenning van aanvragen voorrang wordt gegeven aan laagrisicomiddelen.

Dat laatste punt is een wens vanuit de Tweede Kamer en past ook binnen het overheidsbeleid. Daarin is inzet op een verschuiving van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met een hoger risicoprofiel naar gewasbeschermingsmiddelen met een lager
risicoprofiel en vermindering van het gebruik van en de behoefte aan chemisch synthetische middelen.

Bron: Ministerie van LNV