Tholen - Grotere planten, meer scheuten, meer wortels. Albert Dortmans van Orgapower somt de resultaten uit een proef van Compas Agro bij blauwe bessenteler Schrijnwerkers met toepassing van trichodermasporen in kleinfruit op. Op de Aardbeiendag laat hij zien hoe er in slechts 1 gram van de Orgapower Kernmix Trichodermaschimmels 25 miljoen goede schimmelsporen zitten. Het gaat om een substraat van houtmulch, wat doorgemengd kan worden in teeltmedia.

De toepassing van positieve trichodermaschimmels in substraten is in de tuinbouw al goed bekend. “Maar het wordt vooral veel toegepast in de vermeerdering”, zegt Albert. Hij is de specialist in compostproducten in de buitendienst en ook verantwoordelijk voor onder meer mix-op-maatmengsels. “In productieteelten zie je dat het nog minder gebruikt wordt. Vandaar dat we hier bij Compas Agro proeven naar hebben laten doen.”


Pot met blauwe bessenplant in proef Compas Agro bij Schrijnwerkers. Daarin is de Orgapower Kernmix Trichodermaschimmels getest.

Proef
In de proef is gekeken naar de omvang van de plant, scheutgroei en beworteling. Op twee momenten is de proef met de kernmix van Orgapower vergeleken met de reguliere teelt. In juli was de plant op substraat met kernmix net iets groter. Halverwege september was dit verschil toegenomen tot 4,10 om 3,70. De omvang van de plant is ingeschat met een score van 1 tot 5. 20 planten zijn vergeleken.

Ook de scheutgroei is in de proef bovengronds vergeleken. Halverwege juli was het verschil hier 3,15 om 2,50 in het voordeel van de planten die op de kernmix met trichodermasporen van Orgapower groeien. Tot slot is ook de beworteling vergeleken. Hierbij zijn de planten uit de pot gehaald. De wortelscore in een schaal van 1 tot 10 viel in het voordeel van de kernmix uit met 6,23 om 5,40.


Albert op Aardbeiendag 2024

Plantweerbaarheid
Telers die trichoderma in hun substraat hebben zitten, werken aan plantweerbaarheid. “Met dit product is een teler preventief ziektewerend bezig.” Albert adviseert dan ook preventief gebruik. “Voor een optimaal resultaat dient de kernmix aan het begin van de teeltcyclus te worden toegepast, bij voorkeur tijdens het zaaien, stekken of planten. Kernmix doet het goed onder verschillende klimaatomstandigheden. De schimmel groeit in diverse klimaten (10-34°C), bij een pH van 4-8, in veel verschillende substraten en op wortels van veel verschillende gewassen.”

Naast in kleinfruit is het product in 2023 ook in asperges en boomkwekerijteelten getest. Als deze resultaten zijn te vinden op de website van Orgapower. Bij juiste toepassing van de kernmix ontstaat er mycelium dat op en langs de wortels groeit en het wortelstelsel van het gewas beschermt tegen ziekten zoals: Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia.

Het product van Orgapower heeft een RHP-B list status en bevat ‘s werelds meest gebruikte ziektewerende schimmel, Trichoderma Harzianum T22. De kernmix kan ter plaatse aan de potgrond worden toegevoegd of voorgemengd worden geleverd door een gespecialiseerd teeltsubstraatbedrijf. Dat laatste heeft voordelen. “Onder meer een optimale verdeling van de mix door de grond en daarmee ook van de trichodermasporen. Het beste is de kernmix dicht bij het zaad of de wortels aan te brengen.”

Voor meer informatie:
Albert Dortmans
Orgapower
a.dortmans@orgapower.nl
www.orgapower.nl