Tholen - Slechts 6 ppm zuurstof zat er in het gietwater van een teler in Sicilië. 3 ppm zelfs bij de druppelaars. Het resultaat was, zeker in de hete zuid-Italiaanse zomers, uitval van het gewas, tot wel twintig procent. Voor teler Andrea Ferrera is het reden om in een nanobubbelinstallatie te investeren.

Zijn bedrijf Ferrera Flowers teelt in foliekassen op een areaal van ruim 12 hectare diverse sierteeltgewassen, waaronder Dahlia, Estatis en Gypsophila. De gewassen bij de derde generatieteler staan deels in de vollegrond en deels in potten, op substraat. Zijn vader Giovanni teelt in de buurt met zijn bedrijf Coral Verde vruchtgroenten zoals tomaten en courgettes.

Hij komt tijdens het video-interview van Andrea even gedag zeggen tegen Nadir Laaguili van Agrona en tolk Carla Sentel. Agrona leverde de nanobubbelinstallatie aan de Siciliaanse teler. Die kon er na installatie in februari deze zomer voor het eerst mee werken.

De Siciliaanse teler gebruikt grondwater. “Er zit hier nog genoeg in de grond. In andere regio’s is dat niet altijd het geval. Daar gebruiken ze leidingwater.”

Voor de regio is het gebruik van de nanobubbeltechniek nog relatief nieuw. Wel kennen veel telers de mogelijkheden. “Andrea kent de techniek via zijn vader”, weet Carla. Zij helpt al ruim veertig jaar bedrijven uit Nederland, België en Duitsland om de Italiaanse markt te betreden.

Uitvalpercentage drastisch gedaald
Vooral in de zomer liep Andrea tegen problemen aan. Metingen leerden hem dat er te weinig zuurstof in zijn gietwater zat. “Op hete dagen moet ik eerst elke dertig minuten water geven om het gewas goed te houden. Na installatie van het nanobubbelsysteem kan ik meer tijd tussen de gietbeurten laten. Deze zomer volstond elke anderhalf uur water geven. De hoeveelheid water die ik nu per gietbeurt geef is ook groter dan de vele kleine beetjes die ik eerst nodig had.”

Nog belangrijker was dat Andrea het uitvalpercentage drastisch zag dalen. De twintig procent uitval die hij meemaakte de afgelopen zomers is afgenomen tot slechts drie tot vier procent. “De wortels raakten zomers gewoon verstikt door het vele water dat ik moest geven”, weet hij nu. Mede door een veel lager uitvalpercentage schat hij de investering in het systeem van Agrona in zo’n twee jaar tijd terug te verdienen, al benadrukt hij dat een hard cijfer op de ROI plakken lastig is.

Carla en Nadir (midden) op bezoek in Italië

Gestopt met waterstofperoxide
Na installatie van het nanobubbelsysteem zijn de zuurstofniveaus in het gietwater weer gemeten. “In de silo maten we 26 à 27 ppm. Bij de druppelaars 18 à 19 ppm”, geeft Carla namens de teler door. “Het verloop komt door de lange afstand die er zit tussen de silo en de kas.”

Voorheen gebruikte de teler waterstofperoxide in zijn teelt. Daar is hij, behoudens voor het reinigen van het watergeefsysteem, mee gestopt sinds het nanobubbelsysteem draait. “De nanobubbels houden het systeem schoonhouden”, weet Nadir. Andrea zegt ook geen algen en organische vervuiling meer tegen te komen.

Midden december is het voor de sierteler ‘een gouden periode’. Waar telers in Noordwest-Europa last kunnen hebben van winterweer, komt de temperatuur op het Italiaanse eiland rustig nog op 20 graden Celsius uit. “De koudste periode is januari-februari. Maar echt koud is het dan alsnog niet”, geeft hij lachend aan.

Voor meer informatie:
Nadir Laaguili
Agrona B.V.
+ 31 (0) 6 21515915
+ 31 (0) 10 7371451
info@agrona.nl
www.agronagroup.com

Ferrera Flowers
www.ferreraflowers.com