Peter van Saase, lid van het Milieuplatform van de KAVB, heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De bemesting van de bloembollenteelt. Barry Looman, interim-voorzitter van Stichting Bollenacademie, en auteur Annemarie van Dam reikte het boek aan hem uit. De bemesting van de bloembollenteelt is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis op het gebied van bemesting vast te leggen en beschikbaar te maken.

Peter van Saase (Milieuplatform KAVB)) ontvangt het boek van Barry Looman (Bollenacademie) en Annemarie van Dam (auteur)

Zonder bemesting geen bollenteelt. Om bolgewassen goed te laten groeien is een uitgekiende bemesting nodig, die ook nog binnen de wettelijke grenzen moet blijven. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe bemesting werkt. Wanneer planten voeding nodig hebben, hoe het bodemleven gevoed kan worden en hoe de bodemkwaliteit verbeterd kan worden. Een duidelijke publicatie over bemesting in de bloembollenteelt bestond er nog niet, er is wel een Bemestingadviesbasis uit 2013. Die geeft richtlijnen voor bemesting, maar legt niet uit hoe bemesting werkt. Dit nieuwe boek zet alles op een rijtje!

Onmisbaar voor elke student of bedrijf in de bloembollenteelt
Stichting Bollenacademie is in 2021 gestart met het project BollenBodem. In dit project is kennis over Bodem en Bemesting vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. Naast dit boek is er ook een gratis digitale lesmodule beschikbaar met veel kennis over de bodem. Het bemestingsboek wordt gedrukt ‘on demand’ en is verkrijgbaar voor € 65,- (inclusief verzendkosten). Ook de overige uitgaven van de Bollenacademie zijn te koop bij De Groene wereld en te vinden via de website van de Bollenacademie.

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van De bemesting van de bloembollenteelt wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne van der Hulst, per 1 januari 2024 voorzitter Stichting Bollenacademie, via vandehulst@kavb.nl. Het nieuwe boek is per direct verkrijgbaar voor € 65,- (inclusief verzendkosten) en te bestellen via de website van de www.bollenacademie.nl