Het Westland college heeft de gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan met de 'strategische aankoop' van een paar percelen aan de Lange Broekweg met het oog op de ontwikkeling van Flora Campus Westland. Het betreft de tuinbouwgronden van Van der Arend en het perceel Van der Arend/Hofman/Van der Klugt, zo blijkt uit collegebesluiten uit week 51.

In september 2023 zijn al drie woningen 'strategisch verworven' voor realisatie van de campus.