Tholen - Innovatieaanjager Division Q heeft een nieuwe proefkas. Bijzonder aan de kas die eind december in Monster is gebouwd, is dat het de eerste kas in Nederland is waar de verwarmingsbuizen niet langer gelast, maar gekoppeld worden. Hiervoor passen de kassenbouwers het MetaFIF-principe toe. Een innovatie van Metazet FormFlex.

Zeepbellenisolatie
De kas in Monster was eerst beoogd voor experimenteren met een innovatieve isolatietechniek van startup BBBLS, maar toen dat bedrijf failliet ging, was de vraag wat er dan met de kas in aanbouw moest gebeuren. In november werd duidelijk dat de kas toch voltooid zou worden.

De proefkas van Division Q, alsnog uitgerust met de innovatieve isolatietechniek op basis van zeepbellen, zal gaan fungeren als testcentrum voor de vele innovaties en startups waar Division Q en Koppert Cress, waarvan Division Q een zusterbedrijf is, mee aan de slag zijn, deelt directeur Bart van Meurs van Division Q op LinkedIn.

De kas zelf wordt nu dus al uitgerust met een innovatie. Waar de buizen normaalgesproken gehangen aan de kolommen worden gelast en na het aanbrengen van de teeltvloer worden geplaatst, gebeurt dat nu andersom, legt Bart uit. "De buizen zijn voorzien van een slimme 'verjonging' waarmee ze eenvoudig doch hufterproof in elkaar worden geperst. Deze handeling wordt uitgevoerd ná het plaatsen van de teeltvloer, zodat de buizen direct in de steunen worden geplaatst. Het resultaat: een razendsnel en schoon proces!"

Ook in de teelt zelf ingrijpen
De komende periode zal in het teken staan van het optimaliseren van regelingen en het starten met de demoproductie. Koppert Cress zelf blijft, ondanks de komt van de demokas, ook zelf haar eigen productieareaal inzetten voor innovatie. Bart benadrukt dat dat juíst ook de kracht is: innoveren in volle productie. "Deze kas biedt ons de mogelijkheid te experimenteren met oplossingen die nóg een stapje verder gaan, omdat we hier ook in de teelt zelf kunnen ingrijpen. De focus zal liggen op oplossingen voor reductie fossiele brandstoffen, mechanisering, sensortechniek, organische/biologische teelt en gewasbescherming."


Bart van Meurs introduceerde Division Q afgelopen jaar tijdens Future Trends & Innovations. Het zusterbedrijf van Koppert Cress heeft ambitie om geen incubator maar 'In Q Beter' te worden. Van een woordgrapje bleek Bart niet vies.

Voor meer informatie:
Bart van Meurs
Division Q
info@divisionq.nl
www.divisionq.nl