Om de teler van vaste planten of bomen te helpen grip te krijgen op teeltomstandigheden en arbeidskosten, heeft ErfGoed een whitepaper samengesteld. In dit document deelt men inzichten over ziekten, plantweerbaarheid, watermanagement, bemesting, en logistiek in de boomteelt.

De whitepaper biedt kennis en praktische tips voor telers van vaste planten en bomen die streven naar verbeterde teeltomstandigheden en kostenbeheersing.

De Whitpaper is hier te downloaden.