In 2024 wordt een start gemaakt met de inzameling van restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Met de inzameling van schone, droge verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen is al een begin gemaakt. Verpakkingen die niet helemaal leeg zijn kunnen dan verantwoord worden afgevoerd.

Meer informatie over de adviseurs en de werkwijze is hier te vinden.

Bron: Glastuinbouwwaterproof