In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify in de winter 2022/2023 een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van verschillende biostimulanten tegen koude stress. Als gevolg van de energiecrisis is kouder telen een belangrijk onderzoeksdoel. De proef is uitgevoerd op het proefgewas chrysant.

Proefopzet
Na overleg met de onderzoekers van ‘de perfecte chrysant’ is gekomen tot vier verschillende temperatuurregimes, in vier aansluitende kassen bij het World Horti Center. In de vier kassen zijn vervolgens dezelfde veertien biostimulanten getoetst in viervoud, naast onbehandeld.

Discussie
Er zijn ook andere abiotische stressfactoren mogelijk zoals lichtstress of droogtestress. Er is in deze proef dan ook slechts één abiotische stressfactor getoetst, mogelijk geven andere stressfactoren een beter biostimulanten resultaat. Daarbij betreft onderzoek altijd een momentopname.

Conclusie
De verschillende temperatuurregimes hadden een duidelijk en statistisch betrouwbaar effect op gewasgroei en gewasontwikkeling. Bij een geïnduceerde stressfactor met lagere etmaaltemperaturen was de lengte van de takken korter en was de teeltduur langer dan onder normale groeiomstandigheden bij hogere etmaaltemperaturen.

Bij de diverse stookregimes was gewasontwikkeling van de behandelde planten gelijk aan de ontwikkeling van onbehandelde planten. Alleen bij een etmaaltemperatuur van 13 graden werd een klein effect gevonden op takgewicht, maar geen effect gevonden op de andere meetindicatoren.

Op basis van deze resultaten kan dan ook worden geconcludeerd dat de toegepaste biostimulanten geen effect hebben gehad op gewasontwikkeling bij planten geteeld onder gereduceerde stooktemperaturen.

Bron: Glastuinbouw Nederland