Per 1 januari 2024 zijn nieuwe certificatieschema’s van GlobalGAP van kracht. Vanaf dat moment kan certificering alleen nog aangevraagd worden volgens het nieuwe schema. LTO raadt ondernemers aan tijdig kennis te nemen van de gewijzigde indeling en de aanpassingen van de eisen, en om deze alvast te verwerken in het bedrijfskwaliteitssysteem. Vanaf 1 januari 2024 kunnen onaangekondigde controles plaatsvinden, waarbij aangetoond moet worden dat aan het nieuwe schema wordt voldaan.

GRASP staat voor GlobalGAP Risk Assessment on Social Practice, en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten.

In zowel het schema voor Siergewassen als het schema voor Groenten en Fruit is meer aandacht voor milieu en duurzaamheid. Dit is terug te zien in eisen over biodiversiteit en watergebruik. Ook is er meer aandacht voor voortdurende verbetering, waarbij met plannen aangetoond moet worden wat de verbeterdoelstellingen binnen het bedrijf zijn en hoe de voortgang gemonitord wordt. Bijvoorbeeld plannen voor minder gebruik van water, energie, meststoffen en gewasbescherming.

Siergewassen (Flowers and Ornamentals)
Er is een nieuw en apart schema voor Siergewassen gekomen. Siergewassen zijn daarmee geen onderdeel meer van het schema waarin ook Groenten en Fruit zijn opgenomen. Bedrijven met zowel siergewassen als groenten en fruit moeten na 1 januari voor twee schema’s certificering aanvragen. Het schema Siergewassen richt zich nu vooral op milieu, duurzame teelt en de gezondheid en welzijn van medewerkers. De eisen over voedselveiligheid zijn vervallen. Er worden plannen gevraagd om de gebruikte hoeveelheid veen voortdurend te verminderen, waarbij in ieder geval al minstens 10% van het volume van substraten dat gebruikt wordt een alternatief voor veen is.

Meer informatie over de eisen voor Siergewassen is hier te vinden.

Groenten en Fruit (Fruit and Vegetables)
In het schema Groenten en Fruit zijn de eisen over de wachttijd voor de oogst na gebruik van organische meststoffen ongewijzigd gebleven. De eisen aan de microbiologische kwaliteit van beregeningswater zijn eveneens ongewijzigd. Dit waren belangrijke aandachtspunten in de consultatieperiode van de nieuwe versie.

Meer informatie over de eisen voor Groenten en Fruit is hier te vinden.

GRASP
Vanaf 1 januari 2024 zal versie 2 van toepassing zijn. Ten opzichte van de vorige versie is vooral de manier waarop de score bepaald wordt veranderd. Er wordt niet meer gewerkt met een puntensysteem maar met ‘Major Musts’ en ‘Minor Musts’. Bij deze versie van GRASP hoort een NIG (Nationale Interpretatie Gids) waarin informatie over definities en relevante wetgeving te vinden is.

Het nieuwe schema is hier te vinden.

Bron: LTO Nederland