In Brussel vinden er gesprekken plaats tussen de Europese Commissie en de 27 EU-lidstaten over passende EU-maatregelen naar aanleiding van de publicatie in oktober 2023 met advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Daarin stond advies over de risico's van de Afrikaanse fruitmot (thaumatotibia leucotreta) die ontstaan door de invoer van rozen in de EU. De Keniaanse organisatie FPEAK geeft een update.

Er is nog geen standpunt ingenomen en het besluitvormingsproces duurt waarschijnlijk enkele maanden. Landen als Kenia, Ethiopië, Tanzania, Oeganda, Zambia en Zimbabwe waar de Afrikaanse fruitmot (FCM) aanwezig is, moeten besmettingen voorkomen.

De National Plant Protection Organisation's (NPPO's) houden daarom toezicht op kwekerijen en nemen verantwoordelijkheid. Deelnemende bedrijven moeten rapporteren aan Brussel. De nationale overheden moeten daarnaast officiële inspecties blijven uitvoeren.

Volgens FPEAK gaat de EU het aantal inspecties aan EU-grenzen op rozen uit Kenia en Ethiopië mogelijk verhogen naar 25%. Nu is dat nog tussen de 10% en 5%.

Deze wijziging is onderdeel van het jaarlijkse herzieningsproces onder de Uitvoeringsverordening 2022/2389 van de Europese Commissie. Daarin worden de regels vastgesteld voor de uniforme toepassing van frequentietarieven voor plantgezondheid bij geïmporteerde planten en plantproducten.

De juridische tekst wordt naar verwachting later deze maand formeel aangenomen door de EU en treedt in werking 20 dagen na publicatie in het EU Publicatieblad. De wijziging treedt daarom in werking in het eerste deel van 2024, waarschijnlijk in de loop van januari 2024.

Rozen uit landen waar de Afrikaanse Fruitmot aanwezig is, worden volgens het standaard frequentietarief 100% gecontroleerd met identiteits- en fysieke controles. Uitzondering is Zambia waarvoor het huidige tarief van 50% geldt.

FPEAK blijft nauw samenwerken met de Europese Commissie, de EU-lidstaten en de relevante belanghebbenden/autoriteiten. Ook blijft de organisatie rapporteren over de bestrijding van de Afrikaanse Fruitmot.

Voor meer informatie:
FPEAK
fpeak.org