De Westlandse gemeenteraad heeft deze week met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen ingestemd met de verlenging van het toestaan van omgekeerde osmose tot 31 december 2025.

Naar schatting een 50- tot 80-tal Westlandse telers loost nog brijn in de bodem. Voor hen is verlenging van toestemming daarvoor belangrijk. Eind november debatteerde de gemeenteraad over het onderwerp. Deze week volgde de stemming.

Tijdens de raadsvergadering bleek bij veel partijen begrip voor het standpunt van de gemeente, zo deelt Glastuinbouw Nederland. Provincie Zuid-Holland heeft nieuw brijnbeleid in voorbereiding dat naar verwachting in de loop van 2025 in werking treedt. Westland wil het eigen beleid afstemmen op het provinciale beleid. Het maatwerk van veel ondernemers loopt echter af op 31 december 2023. Om te voorkomen dat die ondernemers in overtreding zijn totdat het nieuwe beleid van de gemeente in werking treedt, is verlenging van het huidige maatwerk noodzakelijk. Dat wordt geregeld met de aangenomen verordening.

Glastuinbouwondernemers worden schriftelijk door de gemeente geïnformeerd over de verordening en hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de verlenging. Die werkwijze is daarmee vergelijkbaar met de werkwijze die is gehanteerd bij de eerdere verlenging van het maatwerk tot 31 december 2023.

Bron: Glastuinbouw Nederland