Twee Chinese bedrijven slaan de handen ineen met de Nederlandse Bom Group. Jinning Company (Jinning State-owned Capital Operation Co., Ltd) en Aibida (Yunnan Aibida Horticulture Technology Co., Ltd) gaan samen met Bom een World Horticulture Center bouwen in Jinning, China.

Jinning Company is de initiatiefnemer van het plan, Aibida ondersteunt het project en Bom Group is de technisch adviseur. Daarvoor zijn afgelopen maandag de contracten ondertekend.

Jinning Company is gevestigd in Kunming, het hart van de bloemensector van China. Het bedrijf wil de ontwikkeling van de tuinbouwsector versnellen. De afgelopen jaren hebben ze al een ultramoderne locatie tot ontwikkeling gebracht, bestaande uit bijna 200 hectare aan kassen en een internationaal logistiek centrum.

Met het nieuwe Wereldtuinbouwcentrum willen ze een innovatieve en functionele locatie creëren met onderzoekslaboratoria, een kas van 25 hectare, een ecologisch park en verschillende onderwijs- en vergaderruimten. "Met onze partners streven we ernaar een World Horticulture Centrum van wereldklasse te creëren dat zal dienen als een katalysator voor de ontwikkeling van de sector, zowel lokaal als wereldwijd", leggen ze uit.

Aibida heeft veel ervaring op het gebied van tuinbouwwetenschappen en -technologie. Hun focus ligt op moderne tuinbouwtechnieken en onderzoek, en daarom zijn ze door Jinning Company als partner aangetrokken voor het ontwikkelen van dit plan.

Het Nederlandse Bom Group zal technische ondersteuning en deskundig advies bieden gedurende het hele project.

"De ondertekening van dit contract bevestigt dat we allen willen werken aan het verwezenlijken van dit plan. Dit partnerschap brengt de sterke punten van elk bedrijf samen: de lokale kennis en de faciliteiten van Jinning Company, de kennis van Aibida en de technische begeleiding van Bom Group", aldus de bedrijven.

Ze streven ernaar de innovatie, duurzaamheid en groei in de tuinbouwsector te bevorderen, wat uiteindelijk niet alleen ten goede zal komen aan de lokale gemeenschap, maar ook aan de wereldwijde industrie. "De oprichting van het World Horticultural Center in Jinning zal een mijlpaal worden voor de tuinbouwsector en de positie van Jinning als wereldleider in bloementeelt en innovatie versterken."

Voor meer informatie:
Ruben Kalkman
Bom Group
+31 (0)174 629441
Info@bomgroup.nl
www.bomgroup.nl