WUR onderzoekt of het verhogen van de plantweerbaarheid er voor kan zorgen dat er minder schades zijn in lelie en tulp, bijvoorbeeld doordat het gewas zichzelf minder aantrekkelijk maakt door verandering van inhoudsstoffen of het aanmaken van een dikkere waslaag. Dat zou ertoe kunnen leiden dat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn voor de teelt van lelie en tulp.

Die weerbaarheid kan wellicht geactiveerd worden door elicitors, stoffen die de natuurlijke afweer van planten aanschakelen. Eerst onderzoekt WUR het proof of principle in het laboratorium en de kassen van WUR; als de elicitors inderdaad werken, dan zal een praktijkproef plaatsvinden.

bron: Wageningen UR