Arnold Hordijk heeft na 12,5 jaar afscheid genomen van de Raad van Commissarissen van Royal Brinkman. Koert van der Bij heeft het stokje van Arnold overgenomen als voorzitter van de RvC. Ook is Geo van der Wilk aangetreden als nieuw lid. De RvC van Royal Brinkman kent daarmee nu vier leden.

De RvC Royal Brinkman met v.l.n.r. Hein Bemelmans, Koert van der Bij, Hanneke Cunnen-Litjes en Geo van der Wilk

Afscheid van Arnold Hordijk
Na 12,5 jaar commissaris bij Royal Brinkman heeft Arnold Hordijk inmiddels officieel het stokje overgedragen als voorzitter aan Koert van der Bij. “Arnold heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Royal Brinkman. Sinds 2016 was Arnold voorzitter, een rol die hij met veel betrokkenheid heeft uitgevoerd. Arnold was betrouwbaar en een aangename persoonlijkheid die graag bereid was om bij Royal Brinkman zijn expertise en hulp ter beschikking te stellen,” aldus CEO Ton van Mil. Koert van der Bij is sinds 2019 commissaris bij Royal Brinkman en geeft aan uit te kijken naar zijn nieuwe rol binnen de Raad van Commissarissen.

Geo van der Wilk
“Geo van der Wilk beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van ICT, businessmodellen, alsook verandermanagement en strategische uitvoering. Het is iemand die snel de bestuursstructuur en bedrijfscultuur doorziet en bruggen slaat. Geo beschikt over competenties die hem een waardevolle commissaris voor Royal Brinkman maakt, zoals zijn luisterend vermogen, kalmte en reflecterend vermogen. Ook zijn internationale bestuurlijke ervaring zullen van toegevoegde waarde zijn voor Royal Brinkman en de Raad van Commissarissen,” aldus Koert van der Bij.

De Raad van Commissarissen van Royal Brinkman bestaat nu uit Koert van der Bij, Hanneke Cunnen-Litjens, Hein Bemelmans en Geo van der Wilk.

Voor meer informatie:
Royal Brinkman
Postbus 2
2690 AA 's-Gravenzande
Tel.: 0174 - 446 100
info@royalbrinkman.nl
www.royalbrinkman.nl