Hergebruik van drainagewater zónder nadelige groei- en kwaliteitseffecten is in veel gevallen mogelijk in grondteelten. Die conclusie kan worden getrokken nu het driejarige project ‘Kringloopbestendige Grondteelt en teelt in zandbedden’ op zijn eind loopt. Ook bij de praktijkproeven die dit jaar werden uitgevoerd in chrysant en lelie leidde het hergebruik niet tot problemen. Feit is echter dat het soms wél misgaat en recirculatie negatieve effecten geeft. Hiervoor is nog geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden.

Klik hier voor een nadere bespreking van de bevindingen op Glastuinbouw Waterproof.