Een bedrijfswoning in Terheijden mag een plattelandswoning worden. De eigenaresse van het nabijgelegen glastuinbouwbedrijf was bang dat dit haar zou beperken in het gebruik van gewasbeschermings-middelen, maar de Raad van State heeft haar bezwaar afgewezen.

Op 23 november 2021 werd de wijziging door het collega van B&W van Drimmelen goedgekeurd. Hiertegen maakte de eigenaresse van het glastuinbouwbedrijf bezwaar, omdat ze het niet eens was met de aanduiding "specifieke vorm van wonen - plattelandswoning" die aan de woning was toegekend. De agrarische bedrijfswoning bevond zich op een perceel grenzend aan haar glastuinbouwbedrijf, en zij vreesde beperkingen in haar bedrijfsvoering door deze aanduiding.

Onder andere het beroep over de mogelijke beperkingen van haar bedrijfsvoering door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen werd eveneens afgewezen. De Raad van State oordeelde dat het wijzigingsplan geen onaanvaardbaar woon- en leefklimaat veroorzaakte vanwege het mogelijke gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de kas en het klaarmaken ervan in de schuur.

Volgens BN de Stem bleek afgelopen zomer tijdens de rechtszaak dat het conflict tussen de twee Terheijdense buren vooral draaide om het eigendom van en de aanspraak op de voormalige bedrijfswoning bij de pioenrozenkwekerij. Want bij de aankoop van de kwekerij in 2003 door diens vader, kreeg hij het recht om de woning als eerste aan te kopen, mocht die in verkoop gaan. De kweker wil de bedrijfswoning weer bij het bedrijf trekken en er zelf gaan wonen.

Lees de hele uitspraak hier.