Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
directeur Yvonne Watzdorf pleit voor behoud collectiviteit

Handelaar en kweker kunnen vanaf vandaag stemmen over voortbestaan Bloemenbureau Holland

De inning voor de activiteiten van Bloemenbureau Holland moet vanaf 1 januari 2024 anders worden georganiseerd. Royal FloraHolland (RFH) heeft aangekondigd vanaf dat moment te willen stoppen met het innen van de heffing bij aanvoerende kwekers en kopende handelaren. Het Bloemenbureau wil de inning vanaf dat moment organiseren via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV), waarbij alle bedrijven meebetalen. De keuze voor behoud van generieke consumentenpromotie, -onderzoek en sectorcommunicatie is aan de sector. Komende weken kunnen ondernemers hun stem uitbrengen.  

Een AVV is de enige mogelijkheid om collectiviteit te behouden. Voor het zover is, wordt aan kwekers en handelaren gevraagd zich uit te spreken over een AVV. Dat kan vanaf vandaag t/m 7 april 2023 via een online stemming.

Consumenten, campagnes en kennis
“Feitelijk gaat het om het voortbestaan van wat er in ruim 40 jaar consumentenpromotie aan gemeenschappelijke kracht en kennis is opgebouwd”, stelt Yvonne Watzdorf (directeur Bloemenbureau Holland). “We verzamelen kennis over consumenten, over hun voorkeuren en gedrag, vertalen die naar creatieve campagnes en activiteiten die de vraag naar bloemen en planten stimuleren. En dat doen we in de belangrijkste Europese afzetmarkten en kansrijke landen. Zodat consumenten uiteindelijk meer en vaker bloemen en planten kopen: dat is de essentie van ons werk voor de sector. Onze consumentenkennis en campagnematerialen delen we met ondernemers, zodat ieder daar zijn voordeel mee kan doen.”

Eerlijker speelveld
Per 1 januari 2024 stopt Royal FloraHolland (RFH) met de inning voor de collectieve promotie van bloemen en planten. Belangrijkste bezwaar van de veilingorganisatie is het ontstaan van een ongelijk speelveld doordat free riders ‘meeliften’ op de meerwaarde van collectieve activiteiten, zonder dat daaraan wordt meebetaald. Uitgangspunt van de AVV is dat iedereen bijdraagt, ook de bedrijven die hun snijbloemen of kamerplanten niet op de RFH-veilingen aanvoeren of kopen.

Restitutieregeling
Invoering van de AVV heeft daarmee financiële consequenties voor bedrijven die momenteel volledig of gedeeltelijk buiten de veiling om handelen. Om de financiële overgang niet te groot te laten zijn, is besloten om alle kwekers en handelsbedrijven 15 procent restitutie te geven op de totale bijdrage aan Bloemenbureau Holland. Ook voor de bedrijven die nu volledig via RFH handelen en bijdragen.

Naar een nieuwe vorm van inning
De AVV wordt in principe verstrekt voor vier jaar (2024 – 2027). Zowel de inning als de controle op naleving van de afdrachten komt in handen van een extern administratiekantoor.
De AVV is een bewezen effectieve systematiek om collectieve financiering te organiseren. In januari is deze inningsvorm van kracht geworden voor het programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas (KIJK). Daarmee dragen alle glastuinders in voedingstuinbouw en sierteelt de komende drie jaar bij aan gewasoverstijgend onderzoek voor verschillende innovatieprogramma’s.

Om het draagvlak voor een AVV te meten, nodigt het Bloemenbureau kwekers en handelaren tussen 27 maart tot en met en 7 april 2023 uit om zich uit te spreken over de invoering van een AVV. Via een online mailing van onderzoeksbureau Motivaction kunnen stemgerechtigde eigenaren, directeuren en directeur-grootaandeelhouders hun stem uitbrengen. Na beoordeling van de uitslag dient de Brancheorganisatie Sierteelt de aanvraag voor een AVV in bij het ministerie van LNV. Het ministerie legt het verzoek eerst ter goedkeuring voor aan de Europese Commissie, waarna de minister van LNV uiteindelijk beslist.

Naar een vernieuwd Bloemenbureau
In een wereld en een sector die volop in verandering is, ziet het onafhankelijke Bloemenbureau Holland ook voor zichzelf een veranderende rol. “Vanuit het goede behouden en te vernieuwen wat nodig is”, constateert Yvonne Watzdorf. “We blijven activerende campagnes ontwikkelen en consumenten in de belangrijkste Europese afzetmarkten inspireren via offline en online media. We zullen ons nog nadrukkelijker richten op het verzamelen van kennis over de consument, over zijn voorkeuren en gedrag. Inzichten die we delen met kwekers en handelaren, zodat zij die in hun beslissingen kunnen meenemen. En we staan op met anderen in de sector om het verhaal van de sierteelt nog beter uit te dragen naar de consument. In ieders belang en in het belang van een krachtige sierteeltsector.”

‘Kennis die vooruit helpt’
“De consument bereiken, inspireren en verleiden, dat is toch een vak apart. Bij het Bloemenbureau verstaan ze dat vak”, constateert John Zwaan, marketing manager van de Floral Trade Group, uit eigen ervaring. “Ze spreken de taal van de consument en kennen de communicatiekanalen. Als de sector stopt met de generieke promotie voor bloemen en planten, leidt dat onherroepelijk tot minder vraag.”
Edith Bentvelsen, directeur van Ter Laak Orchids, sluit zich daar bij aan. “De impact van je activiteiten is veel groter als je het samen doet. Wij concentreren ons op de productie en de afzet naar handelskanalen. De connectie met de consument is een ander verhaal. Je wilt weten wat er in het hoofd van de consument speelt en hoe die zijn keuzes maakt. Dat moet je dus onderzoeken en dat kunnen we als ondernemer niet individueel doen. Met de kennis en inzichten van het Bloemenbureau kunnen wij als bedrijf onze eigen keuzes maken. Het helpt ons echt vooruit.”

‘Met elkaar snel meters maken’
Tegelijkertijd ziet Zwaan dat marketing in de sierteelt aan terrein wint. “Wij moeten niet alleen zorgen voor assortiment om het schap te vullen. Naast sales hebben we goede marketing nodig. Met de middelen en de ervaring van het Bloemenbureau kan de sector eenvoudig en snel meters maken. Dat stopt niet bij generieke promotie maar gaat verder in nieuwe concepten, zoals in de shopper activaties. Ik zie dat bedrijven die daarin samen optrekken met het Bloemenbureau hiervan leren en groeien in hun ontwikkeling op het gebied van marketing. Marketing wordt steeds professioneler, ook in de sierteelt. Belangrijk, omdat het de sector op langere termijn verder helpt.”

‘Bloemenbureau of ieder voor zich’
Daar waar het gaat om de beeldvorming van de sierteeltsector onder het grote publiek, zien Zwaan en Bentvelsen een rol voor het Bloemenbureau. “We moeten als sierteeltsector zichtbaar zijn en eenduidig zijn in het beeld naar buiten. Juist nu er ook naar ons kritisch wordt gekeken”, benadrukt Bentvelsen. “Er gaat heel veel goed en er zijn prachtige breed gedragen initiatieven”, aldus Zwaan. “Het is goed als het Bloemenbureau zijn kennis van de consument inbrengt en in die sectorcommunicatie het voortouw neemt. Genoeg redenen dus om met elkaar het Bloemenbureau in de lucht te houden. Want als het Bloemenbureau het niet doet, pakt geen enkele andere marktpartij het op en is het ieder voor zich.”

Meer informatie over de stemming vindt u hier.

Publicatiedatum: