Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in 2020 sterk afgenomen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw is in 2020 met 5,0 miljoen kg werkzame stof ruim 11 procent lager dan bij de vorige meting in 2016. Per hectare landbouwgewas is het gebruik 7,0 kg. Het gemeten areaal is bijna 85 procent van het areaal cultuurgrond exclusief grasland.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS, hier uitgebreid en overzichtelijk per subsector besproken door het Compendium voor de Leefomgeving.

Gewassen met een hoog gebruik aan gewasbeschermings-middelen
In 2020 is van het totale gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen 90 procent toegepast in elf gewassen. Consumptieaardappelen, pootaardappelen en zetmeelaardappelen zijn samen goed voor 44 procent van het totale gebruik. Daarnaast nemen de volgende teelten een hoog percentage in van het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: lelies(bol) (12 procent), tulpen open grond (8 procent), suikerbieten en zaaiuien (7 procent), peren (4 procent), en appels, snijmaïs en wintertarwe (elk 3 procent).


bron: CBS

Gebruik per ha per gewas
Om per gewas de ontwikkeling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in beeld te brengen kan het gebruik aan werkzame stof per hectare voor verschillende onderzoekjaren met elkaar worden vergeleken. Zeker bij schimmelbestrijding en onkruidbestrijding is het weer van invloed op de jaarcijfers. Tussen 2016 en 2020 is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij sommige gewassen toegenomen, maar bij de meeste afgenomen. Het is belangrijk om bij een dergelijke vergelijking ook de toepassingsgroep in beschouwing te nemen, omdat er bij geringe verschillen in het totale gebruik aan gewasbeschermingsmiddel sprake kan zijn van grote verschillen in de gebruikte middelen en daarmee toepassingsgroep.

Glastuinbouwgewassen
In de glastuinbouw is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare hoog in de hieronder genoemde drie gewassen. Voor elk van deze teelten wordt het gebruik in de onderzoekjaren 2012, 2016 en 2020 met elkaar vergeleken.

Bij rozen halveert het gebruik per ha sinds 2016. En sinds 2012 is het bijna een derde. Het gebruik per hectare neemt in alle toepassingsgroepen fors af. Het gebruik van middelen voor schimmel- en bacteriebestrijding is belangrijk en daalt van bijna 70 naar 35 kg per hectare. Ook bij insectenbestrijding ziet men een afname.
Bij chrysanten neemt het gebruik per hectare sinds 2016 sterk af. Naast een forse afname bij de middelen voor schimmel- en bacteriebestrijding is er ook sprake van een afname bij de middelen voor insecten- en mijtenbestrijding.
Bij gerbera's halveert het gebruik per ha eveneens. Ook hier een forse afname bij schimmelbestrijding en ook insectenbestrijding.
Bij de andere gewassen ziet men een afname.

Bij de bolgewassen (tulp en lelie niet meegerekenda) valt op dat:

In najaar geplante, voorjaarsbloeiende hyacinten het gebruik per ha daalt sinds 2012. De toename zit in de schimmelbestrijding.
In najaar geplante, voorjaarsbloeiende narcissen daalt het gebruik sinds 2012 maar is er een toename sinds 2016. De toename zit in de schimmel-bestrijding.

Bij de overige boomkwekerijgewassen ziet men dat:
In de diverse bloemkwekerijgewassen open grond resteert een steeds beperkter gebruik.
In bos- en haagplantsoen speelt een forse afname.
In vaste planten is een geringe daling. Bij insectenbestrijding ziet men een toename.

Duurzame gewasbescherming
Het gewasbeschermingsmiddelenbeleid richt zich op het verminderen van de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 (LNV, 2019, 2020) Minder gebruik van een zelfde stof betekent bijna altijd minder milieubelasting. Een vermindering van de milieubelasting kan ook samengaan met een toename van het gebruik, als er bijvoorbeeld een verschuiving plaats heeft naar laag-risico middelen. Om te kunnen bepalen of de milieubelasting afneemt is het noodzakelijk de gebruiksontwikkeling per middelengroep en/of per werkzame stof te kennen. Naast gewasbeschermingsmiddelen worden in duurzame gewasbescherming ook biologische en mechanische bestrijdingen toegepast.

bron: CLO

Publicatiedatum: