De straling van de zon vertegenwoordigt een flinke brok energie. Die energie zit voor ongeveer de helft in het PAR-gebied, dat is de straling die de plant gebruikt voor de fotosynthese. De andere helft zit in de warmtestraling die gewas en kas opwarmt. 

In een hete zomer wil je die warmtestraling het liefst een beetje dempen. Maar in de donkere maanden zorgt dit deel van de zonnestraling juist voor toevoer van extra energie. Energie die niets kost. Om dat te maximaliseren, moet het glas zoveel mogelijk licht doorlaten. De eerste voorwaarde is dan ook: schoon glas. Het kasdek raakt in de loop van de tijd vervuild door aanslag, algen, stof, zand en dergelijke. Dat gaat sluipenderwijs. Als het op begint te vallen, is er al kostbare energie verloren gegaan.

Schoonmaken is lichtwinst
Vaak wordt vergeten dat ook de binnenkant van het glas vervuilt. Omdat het vaak nat is, krijgt ook hier algengroei de ruimte. Bovendien slaan vluchtige toevoegstoffen van gewasbeschermingsmiddelen op het glas neer. Ook hier is sprake van een sluipend proces. 

Alle reden dus om het glas regelmatig te reinigen. In ieder geval aan de buitenkant en, als het teeltritme het toelaat, ook aan de binnenkant. Zorgvuldigheid op dit terrein levert 5 Ć  10% lichtwinst op.

Condens benutten
Een flink deel van het jaar is het glas bedekt met condens. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat de aard van de condensdruppels bepalen of dat ten koste gaat van de lichtinval. Grove condensdruppels remmen de lichtinval met 9%. Een fijn verdeelde waterfilm zorgt juist voor een goede doorlatendheid. 

De coating AntiCondens zorgt ervoor dat de condensdruppels fijn verdeeld worden. Bij metingen in de praktijk bleek dat 5-7% lichtwinst op te leveren. Bij foliekassen loopt dat op tot 15%. Hierdoor warmt de kas in de ochtend sneller op; dit is een rechtstreekse besparing op de stookkosten.

Betere warmteafgifte
Dit zijn dus manieren om meer zonne-energie in de kas te krijgen. Maar ook de warmte uit WKK of ketel kan beter benut worden. Een onderschat probleem is vaak dat de buizen van de verwarming gaan roesten. Daardoor wordt hun warmteafgifte inefficiĆ«nt. 
Verven van de buizen met PipePaint verhoogt de warmtestraling met maar liefst 10%. Bovendien hoeft de toerengeregelde verwarmingspomp wat minder hard te draaien, wat elektriciteit bespaart. Bovendien zorgt PipePaint voor een optimale reflectie van het binnenvallende zonlicht zodat het allemaal bij het gewas terechtkomt. Daarnaast kan het tijdens de teelt aangebracht worden, omdat het geen schadelijke dampen heeft voor het gewas.

Voor meer informatie:
ReduSystems

www.redusystems.nl