WPS uit de Lier heeft de OOM Award 2022 voor de regio Zuid-Holland Nederland in de wacht gesleept. In de verkiezing van de meest actieve (metaal)leerbedrijven van Nederland bleef het Westlandse bedrijf de andere genomineerden Vierhout Metaal uit Den Haag en MEN Techniek uit Rotterdam voor. De winnaar werd afgelopen weekend bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van de Metaalunie district Zuid-Holland.

Volgens het juryrapport zetten alle drie de genomineerde bedrijven zich bovengemiddeld in voor opleiden. “In de afgelopen zes jaar zijn er bijvoorbeeld 55 stagiaires door deze drie bedrijven begeleid. Dat verdient sowieso een groot compliment aan al deze bedrijven. Toch was er één bedrijf dat zich ook onderscheidde door een sterke werkgeversvisie op leren. Dit bedrijf is niet alleen technisch innoverend maar ook sociaal innoverend, op allerlei manieren. En daarom gaat de OOM Award naar WPS.”

Opleiden loont
“Opleiden is enorm belangrijk,” zegt HR-adviseur Jitske Bergsma van WPS. “Daarom helpen we onze medewerkers waar het kan om bij te blijven en zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via stageplaatsen, onze eigen online academy en een nieuw talentenprogramma. We zijn eigenlijk continu in gesprek met alle medewerkers: wat zijn je doelen? Wat wil je ontwikkelen? Zo komt zowel het bedrijf als de medewerkers steeds een stapje verder.”

Vakjury
De nominaties voor de OOM Awards worden bepaald op basis van het aantal bijscholingsactiviteiten door de werknemers van het bedrijf, het aantal bbl-leerlingen dat wordt begeleid, het aantal stageplaatsen dat wordt aangeboden en de mate waarin er tijdens het werk geleerd wordt en de stimulans vanuit de werkgever hiervoor. Na de nominatie gaat een vakjury langs bij alle genomineerde bedrijven. Deze jury komt vervolgens met een eindoordeel. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de Koninklijke Metaalunie in het betreffende district.

De OOM Award is een initiatief van OOM, het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Het gezamenlijke doel is het vakmanschap in de sector naar een hoger plan tillen. Bij OOM zijn ruim 14.000 bedrijven met circa 155.000 werknemers aangesloten. De bestuurders van OOM zijn afkomstig van Koninklijke Metaalunie, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie.

Voor meer informatie:
OOM Awards
www.oom.nl 

WPS
info@wps.eu
www.wps.eu