Tuinbouwspelers dragen steentje bij aan snellere Europese toelating biologische gewasbescherming

Koppert Biological Systems en Valto willen graag met de Europese Commissie meedenken in mogelijkheden om binnen de bestaande regelgeving de biologische middelen sneller op de markt te krijgen. Beide bedrijven zijn hierom lid van een Task Force voor microbiële gewasbeschermingsmiddelen. Willem Ravensberg van Koppert en Thorben Looije van Valto vertellen er meer over en proberen antwoord te geven op de vraag: Waarom blijft introductie en grootschalig gebruik van biocontrol-middelen voor land- en tuinbouw dan uit?  


Thorben Looije en Willem Ravensberg

Ingewikkelde toelating
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven, maar kent wel een belangrijke rode draad. Willem: “Wij ontwikkelen elk jaar diverse biologische middelen voor onze klanten. Wereldwijd. De vraag is er, het aantal ziekten en virussen neemt elk jaar toe en telers willen graag zoveel mogelijk in samenhang met de natuur telen. Alleen is het voor ons heel complex om een nieuw product op de markt te krijgen. Het is een langetermijnproces van wel 8 à 10 jaar en de registratieprocedure beslaat daarvan ruim de helft van die tijd.” 

Thorben vult aan: “Onze klanten, vooral tomatentelers over de hele wereld maar ook andere telers, willen een gezonde oogst en een goed rendement behalen met hun teelt. Ze vragen ons ze te helpen als ze een virus in hun teelt hebben, dit willen ze voorkomen. Wij hebben oplossingen, veilig en goed getest, maar kunnen ze niet aanbieden. De huidige ingewikkelde manier van toelating zorgt er tevens voor dat nieuwe innovatieve bedrijven niet de markt op komen met hun producten. Dat helpt niet om als Europa steeds groener te worden.”

Ruimte in wetgeving
Volgens oud-secretaris-generaal van de Europese Commissie dr. Alexander Italianer zijn er mogelijkheden voor versnelling omdat er al verwijzingen naar versnelling in de bestaande wetgeving staan. Tijdens een top level webinar gehouden op 30 augustus 2021, werd krachtige steun gegeven aan deze oplossing, zagen Willem en Thorben.

De steun komt vanuit hoge en invloedrijke politieke en wetenschappelijke actoren. De wetenschappelijke adviseur van de nieuwe Task Force voor microbiële gewasbeschermingsmiddelen, David Cary, droeg de elementen aan voor de vereiste aanpassing van de regelgeving. Eén daarvan is het aanstellen van specialisten op het terrein van micro-organismen bij de evaluerende instanties in Europa, iets wat het Ctgb al gedaan heeft. 

Zowel Koppert als Valto zijn lid van de Task Force. Aanleiding om de Task Force op te richten is de uitdaging om de bestaande biocontrol middelen op de markt te houden. Als er niets verandert, moeten zij van de markt af vanwege een her-registratieprocedure en innovatie vindt dan al helemaal niet plaats. De huidige middelen moeten aan enorme datavereisten voldoen, gesteld door de EFSA. Nieuwe toetreders haken af als ze de investeringen afwegen tegen time to market en kans op succes. De Task force leden vragen zich af: ‘Hoe gaan we als Europa dan verder? Wie voorziet de telers en boeren van de juiste biologische middelen voor hun gewas?’

Kleine aanpassing wet
De Task Force heeft een zogeheten ‘Position Paper’ aan alle Europese instellingen gezonden. Hierin wordt een vergelijking gemaakt tussen chemische gewasbeschermingsmiddelen en microbiële alternatieven. Door een gebrekkige uitleg door de Europese Commissie van Resoluties van het Europees Parlement worden bestaande en potentieel gevaarlijke chemische producten, die op een lijst staan om van de markt gehaald te worden, daarop gehouden, terwijl de veilige microbiële producten van de markt moeten, omdat de laatste te weinig onderzoeksgegevens zouden hebben verstrekt in vergelijking met de chemische producten.

Het Position Paper geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door een Europese Commissiebeleid dat geen onderscheid maakt tussen chemische en biologische producten. De Sloveense oud-premier Alojz Peterle (Slovenië bekleedt nu het EU-voorzitterschap) noemde dit tijdens het webinar ‘onzinnig’.

Het webinar vond plaats onder leiding van de voormalig Tweede Kamerlid Ad Melkert en werd bijgewoond door meer dan 250 experts waaronder een minister van gezondheid, verschillende directeuren-generaal en vertegenwoordigers uit Europese en nationale parlementen. Aan het slot van het webinar werd vrijwel unaniem vastgesteld dat er op korte termijn mogelijkheden zijn om de toelatingsprocedure voor microbiële gewasbeschermingsmiddelen te versnellen. Kleine aanpassingen in de wet zouden plaats kunnen vinden onder het Franse EU-voorzitterschap vanaf 1 januari 2022.

Bron: Koppert Biological Systems


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven