Zonder dat daar al te veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven, vindt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een belangrijk en grootschalig project plaats: de vervanging van de procesautomatisering, oftewel de complete digitale aansturing van de rwzi's. En wij merken hier als het goed is helemaal niets van: het water wordt gewoon gezuiverd, zonder onderbrekingen of andere narigheid. Hoog tijd dus om de spotlights op dit project te richten.

Het brein van de zuivering
Steeds meer zuiveringen werken inmiddels met elektrische onderdelen die worden aangestuurd vanuit een geautomatiseerd proces. De resultaten van het zuiveringsproces worden automatisch uitgelezen. De procesautomatisering is de software van de rwzi. Deze bestuurt onder (veel) meer de beluchting, de centrifuge, de pompen en de afsluiters. Het oude systeem is al meer dan twintig jaar in gebruik en heeft bijna het einde van zijn levensduur bereikt. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om dit systeem te vervangen door een modern systeem, genaamd 800xA, met nog meer mogelijkheden. Het vervangen van dit systeem op alle vijftien rwzi's is de kern van het project. De rwzi's Heiloo, Everstekoog, Wervershoof, Stolpen en Beverwijk zijn al klaar. De voorbereidingen voor de rwzi Alkmaar staan op het punt van beginnen. De andere rwzi's volgen tussen nu en 2022.

Coronaperikelen
De echte digifiel wordt hier helemaal blij van. State of the art procesautomatisering in bedrijf. Van start tot finish duurt het vervangen van de procesautomatisering ongeveer twee maanden. De nul-inspectie is de eerste stap. Aannemer ICT Automatisering (ICT+) schrijft voor elke rwzi een softwareprogramma op maat, op basis van de input van de procesoperators van elke rwzi en de specialisten van ons Ingenieursbureau. "Dit programma wordt door ons kritisch bekeken en getest", vertelt projectleider Ernst Moerman. "Daarna volgt de go/no-go fase. Als het projectteam er het volste vertrouwen in heeft, volgt de ombouw. Daarbij ontmantelen we de oude software en implementeren we de nieuwe. Dit gebeurt in een aantal fases. Per week wordt een fase doorgelopen en als het een complex verhaal is dan zijn we met een fase een dag of vier bezig. Ik ben er ontzettend blij mee én trots op dat de werkzaamheden ook in deze coronatijd nog steeds volgens planning verlopen!"

bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier