Horticoop in transitie: Start uitgifte van participaties verwacht in het eerste kwartaal van 2021

Met 2021 in aantocht blijft Horticoop stappen zetten in de transitie die de coöperatie samen met de leden doormaakt. Op 28 november kwam de ledenraad weer bijeen. Alle door het bestuur voorgestelde plannen werden akkoord bevonden. Eén van de zaken die nu in gang gezet kan worden, is het aanpassen van de statuten zodat begin volgend jaar participaties uitgegeven kunnen worden, zo deelt voorzitter Joris Elsgeest in een updateIn de update wordt opgesomd welke richting nu wordt ingeslagen. Eerder gaf Joris in een interview al meer uitleg over de reden voor de transitie en de plannen. Lees dat interview hier terug.

• De coöperatie richt zich in de toekomst nog steeds op het vervullen van de behoefte van leden, maar niet meer primair door middel van toelevering en service, ter ondersteuning in hun bedrijfsactiviteiten. Het primaire doel wordt verbreed: Horticoop richt zich op het belang van de leden, individueel en collectief als sector, in financiële, innovatieve en duurzame zin.

• Om dit te realiseren, willen we – meer dan nu – een platform (uit)bouwen waarin we, samen met onze leden en de voor de sector belangrijkste stakeholders:
o kennis uitwisselen & denkkracht samenbrengen;
o investeren en ondernemen,
o de sector ontwikkelen.

• Het hoofddoel zelf blijft ongewijzigd. Wat we hiermee willen realiseren is waarde te creëren voor leden en een gezonde toekomst te borgen van de (glas)tuinbouw.

• De organisatie en het portfolio (aan dochters en deelnemingen) wordt herijkt. In de organisatie richten we ons op de verdere versterking van het ondernemerschap en het innovatievermogen.

• De ledenbinding wordt versterkt, echter op een andere manier dan in verleden: meer als investeerder en minder als klant. We onderzoeken de mogelijkheid om vermogen in de coöperatie op naam te stellen van leden en participaties te introduceren, waardoor de leden een sterkere financiële band voelen met de coöperatie.

• De governance van de coöperatie wordt aangepast en vereenvoudigd.


Joris Elstgeest op kantoor bij Horticoop in Bleiswijk

Wat is er op eind november aanvullend besloten?
De ledenraad heeft goedkeuring gegeven aan:

• De definitie van de thuismarkt (vanuit welke landen kunnen leden zich aansluiten bij de coöperatie). Dit kan met statutaire vestiging in Nederland, België of Duitsland;

• Criteria ‘lid worden’ en ‘lid blijven’;

• De inhoud van de lidmaatschapsovereenkomst;

• De structuur van het bedrijf, de inrichting van het fonds en de portfolio’s;

• De participaties, waarmee leden participeren in het vermogen van de coöperatie, en hoe besluitvorming in de toekomst plaatsvindt;

• We hebben nadere afspraken gemaakt over:
o Fiscale uitwerking van casussen bij bedrijfsbeëindiging en vererving;
o Online vergaderen en ledenportal;
o De uitwerking van het investeringsreglement.

Horticoop verwacht in het eerste kwartaal van 2021 te kunnen berichten over de start van het proces van uitgifte van participaties. Meer informatie hierover en over andere stappen volgt, zo besluit Joris de update. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven