Tholen - Rotterdam heeft grote ambities met de ontwikkeling van een nieuw stadion naast de huidige Kuip. Een deel van dat nieuwe stadion aan de Maas komt te staan op de plek waar nu TLR International Laboratories is gevestigd. “De middenstip van het toekomstige voetbalveld ligt ergens in ons huidige laboratorium,” vertelt Harm Janssen van TLR. “Naar verwachting zal er straks veel worden gejuicht rondom die middenstip, maar helaas niet door onze medewerkers omdat het gehele laboratorium voor 1 januari 2022 letterlijk het veld zal moeten ruimen.”

“Een van Feyenoords beste spelers zei ooit: “Je moet uit een nadeeltje een voordeel weten te halen” en dat geldt ook voor ons! Door de lange besluitvorming hebben we gelukkig de tijd gehad om een goede nieuwe locatie uit te zoeken.  Uiteindelijk viel onze keuze op het oude pand van Van Gelder op het handelscentrum, waarmee we midden in de AGF-sector komen te zitten. We zijn nu druk bezig met het herinrichten van het pand om het geschikt te maken voor ons laboratorium waarin 7.000 vierkante meter zal worden uitgerust met de modernste analyseapparatuur. Hiermee kunnen we straks onze klanten een nog breder scala aan analyses aanbieden op de nieuwe locatie.”

De sleuteloverdracht: Gerrit van Gelder overhandigt de sleutels van zijn oude pand aan Harm Janssen

Klanten worden buren
De nieuwe beoogde locatie is voor TLR een win-winsituatie. “Niet alleen kunnen we onze laboratoriumcapaciteit uitbreiden ook logistiek winnen we er veel mee. De AGF-handelaren die hun monsters naar ons toesturen op de huidige locatie in de Bankwerkersstraat zijn straks onze buren en dan kun je veel makkelijker de monsters binnen brengen voor de analyse. Bij TLR rapporteren we al binnen 24-uur maar het wordt logistiek straks nog interessanter. Dat is voor de sector zeer zeker interessant als het gaat om het vaststellen van pesticiden residu analyses.”

De nieuwe locatie van TLR binnenkort

Residu-analyse en authenticiteitsonderzoek
TLR Technisch Laboratorium Rotterdam, onderdeel van de Peterson Control Union groep, is een allround laboratorium in de food, feed & fuel. AGF is voor TLR een belangrijk zwaartepunt in de bedrijfsvoering. “Naast andere contaminanten analyses is vooral de pesticiden-analyse de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste afdeling binnen ons bedrijf,” vertelt Harm. “Daarnaast hebben we recent authenticiteitsonderzoek opgezet voor groenten en fruit “. Veel AGF producten komen uit het buitenland en het is niet altijd helder of die producten voldoen aan de levensmiddelenwetgeving en of ze de kwaliteit hebben die wordt verhandeld. Met behulp van een IRMS-analyse kan op basis van de isotopenratio in combinatie met een zeldzame aardmetalen analyse worden vastgesteld of het AGF-product voldoet aan de biologische norm en of het product uit de regio komt die de leverancier op het etiket vermeld. Er wordt bepaald of de van oorsprong gebonden stikstof uit de groenten en fruit afkomstig is uit de lucht gebonden kunstmest of van dierlijke of plantaardige herkomst vanuit mest. Daarnaast kunnen we natuurlijk besmettingen vaststellen zoals met het Norovirus, Hepatitis A, STEC/EHEC toxinen of pathogenen. Onze analyses worden daarnaast gebruikt voor de afgifte van certificeringen voor biologische producten. We hebben voor de AGF ook alle nodige erkenningen zoals een ISO17025 accreditatie L059 van de RvA,  QS certificering voor AGF-residumonitoring en een Global G.A.P. certificering.

Volgens onze planning wordt de verbouwing afgerond na de zomer van 2021. In 2022 zal het nieuwe lab worden geopend en is elke buur en niet-buur op uitnodiging welkom om een kijkje te nemen in het gloednieuwe hightech laboratorium op de Handelsweg 60-70 te Ridderkerk. Tot die tijd is het nog te doen op de huidige locatie in de Bankwerkersstraat in Rotterdam.

Voor meer informatie:
Harm Janssens
TLR International Laboratories
+31 (0)10 282 32 92
contact@tlr.nl 
www.tlr-international.com