Glastuinbouw sluit dit najaar nieuw convenant

De glastuinbouw sluit dit najaar een nieuw convenant. Daarin zullen afspraken worden vastgelegd om het doel, de CO2-emissie halveren in 2030, te behalen. Tot en met 2030 is hiervoor er 250 miljoen euro beschikbaar. Dat deelt minister Carola Schouten in een tussenbalans over de realisatie van kringlooplandbouw. Alles ligt 'op schema' en Schouten spreekt over een 'rijke oogst' die wordt verwacht.

Aandachtspunten in het convenant zijn o.a. de beschikbaarheid van voldoende alternatieve energiebronnen zoals restwarmte en aardwarmte, de ontwikkeling van de energiemarkt waaronder de prijzen van fossiele energie en het verdienvermogen van de glastuinbouw. 

Financieel transitie mogelijk maken
Schouten somt in een begeleidende brief bij het resultatenoverzicht alle 'concrete handreikingen' voor ondernemers die willen investeren in een toekomstbestendig bedrijf op.

• het fonds voor jonge boeren (via de borgstelling Vermogensversterkend Krediet);

•de opname van kringlooplandbouw als een van de gronden voor fiscale stimulering (via het instrument MIA/VAMIL);

•meerdere subsidieregelingen gericht op verduurzaming in de veehouderij (marktconcepten en brongerichte maatregelen);

•een nieuwe Regeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Scholing (RABS) maakt het vanaf het oktober 2020 mogelijk om individueel of in groepsverband onafhankelijke expertise in te kunnen kopen en kennis te delen; 

•om de bodemkwaliteit goed te kunnen meten en volgen is een gestandaardiseerde meetset opgesteld. Dit helpt boeren op weg naar gezonde landbouwbodems;

•boeren en tuinders met een idee of een vraag of die een knelpunt in wet- en regelgeving zien, worden ondersteund via het loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’ en het ‘Agroloket’;

•de vele praktijkvoorbeelden op het Platform Kringlooplandbouw- als inspiratiebron voor andere ondernemers;

•de leidraad die tuinders kunnen gebruiken als zij bij het benutten van reststromen aanlopen tegen knellende regels;

•de aangepaste pachtvoorwaarden die Staatsbosbeheer in een uitgebreide pilot met boeren hanteert om hun bedrijf natuurinclusief te maken en te houden;

•via de taskforce Korte Ketens kunnen ondernemers ketenverkorting versnellen;

•de Boerderij van de Toekomst die praktijkinnovaties ontwikkelt en demonstreert;

•via Regio Deals, het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) en de introductie van de experimenteergebieden kunnen agrarisch ondernemers en regionale stakeholders in gebiedsprocessen samenwerken aan nieuwe oplossingen om de omslag naar kringlooplandbouw te kunnen maken.

Schouten benadrukt bij de opsomming in de brief dat de resultaten stuk voor stuk het gevolg zijn van samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties, provincies en andere partijen buiten de overheid. Zij versterken samen de trendbreuk die al langer zichtbaar was in de agrarische sector.

Experimenteren
Om toekomstbestendige landbouw dichterbij te brengen, werkt het ministerie in enkele gebieden mee aan experimenten met innovatieve bedrijfsvisies. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de experimenteergebieden in de Achterhoek, Twente, Noord Nederland, de Peel en Flevoland. De Boerderij van de Toekomst ontwikkelt en demonstreert praktijkinnovaties. Via Regio Deals en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) kunnen agrarisch ondernemers en regionale instanties en overheden in gebiedsprocessen samenwerken aan nieuwe oplossingen om de omslag naar kringlooplandbouw te kunnen maken.

Een paar tandjes erbij
Minister Schouten spreekt in de brief van een ‘mooie score’, maar de omslag naar kringlooplandbouw is een proces van jaren en er moeten volgens haar nog tandjes bij. De minister schrijft dat de komende tijd extra inzet nodig is op het economisch perspectief van agrarisch ondernemers; op wat zij nodig hebben om de omslag te kunnen maken en daarbij ook een goede boterham te blijven verdienen.

Daarnaast ligt er een uitdaging om in Europa de samenwerking rondom kringlooplandbouw te versterken.

Verder wil de minister – ook om de stikstofproblematiek aan te pakken – perspectief bieden aan zowel boeren die willen stoppen (warme saneringsregeling varkenshouderij, landelijke beëindigingsregeling) als boeren die willen blijven ondernemen. Juist om ook de blijvers financieel te ondersteunen, werkt het ministerie naast subsidieregelingen ook aan een Omschakelfonds.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven