Klimaatneutraal telen in het Westland: "De opgave is mega"

Glastuinbouwbedrijven in het Westland nemen zo'n 80% van het energieverbruik in de gemeente op zich. Zeker als het om aardgas gaat, is de tuinbouw grootgebruiker. De sector is een essentiële partner voor de gemeente als het gaat over de energietransitie. “Wij kiezen voor samenwerking met ondernemers én een bottom-up aanpak”, vertelt Jeroen Straver, Beleidsmedewerker Energie over de aanpak van de gemeente Westland. 

In het Westland Energie Akkoord uit 2019 heeft de glastuinbouwsector een prominente plek. Daarnaast komt de verduurzaming van de tuinbouw ook aan de orde in de Transitievisie Warmte die de gemeente – net als andere gemeenten – eind volgend jaar gereed moet hebben.

“We moeten enorme stappen maken”, vertelt Jeroen Straver. Zo gebruiken Westlandse tuinbouwbedrijven jaarlijks zo’n 1 miljard kubieke meter gas. Een hoeveelheid die volgens de sector zelf op termijn naar 0 moet. De glastuinbouwsector wil (onder voorwaarden) namelijk al in 2040 klimaatneutraal telen. “De opgave is mega.” 

Maar die opgave is ook haalbaar. Zo zorgen geothermie en (rest)warmte uit de haven er wellicht al in 2030 voor dat de tuinbouwondernemers 60%-70% van de doelen voor CO2-reductie behalen. Maar die alternatieve bronnen komen er niet zomaar. Hoe werken gemeente en tuinbouw samen aan het behalen van die doelen?

De rol van de gemeente
“Wij kiezen voor een bottom-up aanpak”, vat Jeroen Straver samen. Ondernemers nemen het initiatief en de gemeente ondersteunt ze hierbij. Neem het voorbeeld van de voormalige Westland Agenda. Gemeente Westland heeft tuinbouwondernemers, die een geothermieproject wilden realiseren, ondersteund met subsidies vanuit de Westland Agenda.

Daarnaast heeft de gemeente de bedrijven HVC en Capturam betrokken bij Trias Westland en heeft de gemeente garant gestaan voor de financiering van dit project. Dit model/project is zo succesvol geweest dat het inmiddels bij vier nieuwe geothermie initiatieven in Westland wordt toegepast. Een goed voorbeeld van hoe samenwerking loont. Inmiddels telt Westland zes gerealiseerde geothermie-doubletten. Een aantal dat moet doorgroeien naar circa vijftien.

Lokale verschillen
Om taken goed te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente veel overleg met belanghebbenden. De gemeente wil ook met glastuinbouwondernemers in gesprek gaan over vragen als: wat is je stappenplan om CO2-neutraal te ondernemen? Op basis daarvan kunnen we onze inzet bepalen. Dat wil de gemeente samen doen met partijen als Glastuinbouw Nederland en Greenport West-Holland. Ook heeft het de voorkeur van de gemeente om daarbij kennis partijen en financiële instellingen te betrekken. 

Gemeente Westland houdt daarbij de lokale verschillen in het oog. “Zo zijn er in het Westland relatief veel bloementelers en wordt er veel belicht.” Maar ook zijn er in Westland relatief veel koude teelten en vollegrondsteelt. Dit alles maakt dat gemeente Westland vanuit de specifieke gebiedskenmerken andere belangen heeft dan bijvoorbeeld de gemeente Wieringermeer. 

Lees hier verder bij Greenport West-Holland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven