"Verbrede SDE++ goede eerste stap maar kan nog beter"

Het kabinet heeft deze week bekend gemaakt hoe de verbrede SDE++ wordt ingevuld. De eerste openstelling van € 5 miljard gaat in een aantal tranches met als eerste de opties met de minste subsidie per vermeden CO2-emissie. Positief is, volgens Glastuinbouw Nederland, dat enkele opties met potentie voor de glastuinbouw worden toegevoegd, zoals de Daglichtkas, ondiepe geothermie, warmte uit compostering en restwarmte.
 
Aquathermie en CO2-benutting (CCU) voor de glastuinbouw zijn nog niet opgenomen. Ook bij de gepubliceerde opties is nog het nodige op te merken en te verbeteren. “Dit is een goede eerste stap, maar een grondige evaluatie van de eerste openstelling en de consultatie voor de openstelling 2021 zijn daarom van groot belang, óók om de werking van de nieuwe subsidiesystematiek te beoordelen”, aldus Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak.

Toelichting opties
Glastuinbouw Nederland heeft bij de invulling van de SDE++ gepleit voor uitbreiding met ondiepe geothermie, warmte uit compostering, de Daglichtkas, aquathermie, restwarmte en CO2-benutting (CCU).

  • De ondiepe geothermie is toegevoegd, maar er is gekozen voor een referentie die meer past bij de gebouwde omgeving, terwijl duidelijk de glastuinbouw als doelgroep voor deze warmte is genoemd. Het is zeer de vraag of de nu gepubliceerde subsidieprojecten van de grond kunnen komen.
  • Ook de standaard geothermie wordt voortgezet. Daarbij gaat echter de ondersteuning ten opzichte van 2019 voor de grotere projecten weer wat omlaag, dit terwijl de projecten in de praktijk juist hogere investeringen doen in robuuste putten.
  • Voor diverse biomassa opties zijn er geen grote wijzigingen. Positief is een subsidie voor ‘levensduurverlenging biomassaketel’.
  • De Daglichtkas is na twee jaar afwezigheid weer toegevoegd. Door de wijze waarop de regeling nu is vormgegeven, komt de techniek pas in de laatste tranche van de openstelling aan bod. Het kan zijn dat het beschikbare budget dan inmiddels in de voorgaande tranches is uitgeput.
  • Aquathermie is voor de glastuinbouw een optie, maar is vooralsnog voor de glastuinbouw uitgezonderd (uitgesteld naar 2021).
  • Warmte uit compostering betreft een optie in combinatie met onder meer champost als grondstof. In de regeling is echter de eis opgenomen dat alléén champost wordt gecomposteerd. Door de biomassa te beperken op champost wordt kostprijsreductie niet behaald en is het bepaalde subsidiebedrag te laag. Onduidelijkheid is hoe het vermogen van de installatie wordt bepaald.
  • Restwarmte is toegevoegd, in twee categorieën. Een voor hoge temperatuur zonder warmtepomp, waarbij de subsidie volgens Glastuinbouw Nederland onvoldoende is voor situaties waar lange transportleidingen nodig zijn. De categorie lage temperatuur met warmtepomp, bijvoorbeeld uit datacenters, kan interessant zijn.
  • CO2-opslag (CCU) is nog niet opgenomen, maar wordt aangekondigd voor 2021. 

Bron: Glastuinbouw Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven