Het project ‘Teelt uit de grond’ waarbij eisen vanuit de markt, arbeid, bodemkwaliteit en beschikbaarheid land- en regelgeving de leidende factoren waren bestaat nu tien jaar. Binnen de sectoren fruit, bollen, bomen, vollegrondsgroenten en zomerbloemen is hier binnen de publiek-private samenwerking samengewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe teeltsystemen in de vollegrond tuinbouw. Het uitgangspunt hierin was te voldoen aan de EU-richtlijnen voor de waterkwaliteit.

Vanuit de zomerbloemen is gewerkt aan systemen voor waterteelt, o.a. delphinium, zaaiaster, aconitum, achemilla, phlox en celosia. Naast waterteelt is getracht een systeem te ontwikkelen voor bakkenteelt met allerlei substraten. Er blijken wel mogelijkheden te zijn die nu hier en daar verder in de praktijk worden uitgetest bij delphinium en celosia op water en op kisten en containers met substraten, bijvoorbeeld pioenroos.

De robuustheid van de systemen en de hoge aanvangsinvesteringen belemmeren helaas de innovatie. Daarentegen geven minder emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, minder grondbeslag, betere arbeidsomstandigheden en uniforme kwaliteit een positief effect.

Vanuit andere sectoren zijn succesvolle systemen ontwikkelt, bijvoorbeeld slateelt op drijvende systemen, laanbomen op gotenteelt en containerteelt voor blauwe bessen.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Aad Vernooy)