Aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater die vanuit de kas komen, is niet goed voor de waterkwaliteit, niet goed voor het milieu en niet goed voor de biodiversiteit in het water. Actie dus.

Per 1 januari 2018 moet al het afvalwater worden gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen. Agrimaco heeft afgelopen jaren in 'Project Brinkers' met veel bedrijven en coöperaties samengewerkt om optimaal hierop voor te sorteren. Ook heeft Agrimaco het project 'Verwijdering gewasbeschermingsmiddelen Berlicum' getrokken. In dit project zijn nieuwe en goedkopere technologieën ontwikkeld als alternatief op bestaande technologieën zoals UV en ozon. Met hun kennis adviseren zij een producent van deze nieuwe apparatuur om zijn productinnovatie in de markt te zetten.

Ook in 2018 blijven zij met glastuinders werken aan het bereiken van schoon oppervlaktewater. Hiervoor hebben zij de volgende projecten:

Project gesloten teelt
Teeltsystemen in de glastuinbouw verliezen regelmatig water. Dit water komt in het milieu terecht en draagt bij aan vervuiling met gewasbeschermingsmiddelen. Het sluiten van de waterketen op uw bedrijf is het doel van dit project met maximale benutting van uw goede gietwater.

Maatwerkoplossingen
Glastuinders werken op verschillende manieren, al jarenlang. Daarmee wijken ze vaak af van de voorschriften uit de AMvB Glastuinbouw. Agrimaco heeft ervaring met het uitwerken van maatwerkoplossingen binnen uw werkwijze én daarmee voldoet u aan de voorschriften.

Nul-lozingsprotocol
Tuinders gaan steeds beter om met water en sluiten hun waterkringloop. Niet meer hoeven lozen, is daarvan het logische gevolg. Agrimaco werkt met u het nul-lozingsprotocol uit.


Schoon oppervlaktewater is het doel. Foto LTO Nederland

Al deze activiteiten zijn er opgericht om schoon oppervlaktewater te krijgen, levende sloten met veel biodiversiteit en de mogelijkheid in de kas gewasbeschermingsmiddelen te blijven gebruiken.

Voor meer informatie:
Agrimaco
Bart Scholten
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl
www.agrimaco.nl