De aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater is in toenemende mate een probleem. Daarom kunnen agrariërs hun ongebruikte middelen tot 30 maart 2018 gratis laten ophalen. Met de actie ‘Bezem door de middelenkast Limburg’ voorkomen de Provincie Limburg en Waterschap Limburg dat deze middelen in het milieu terecht komen. Deze preventieve actie scheelt mogelijke vervuiling van het milieu met risico’s voor flora en fauna en alle bijkomende kosten.

De agrariërs zijn via een mailing persoonlijk geïnformeerd. Zij kunnen zich aanmelden via de website www.bezemdoordemiddelenkast.nl, waarna een adviseur een afspraak maakt. Gezamenlijk worden de aanwezige middelen gecheckt. De (restanten) bestrijdingsmiddelen worden bij het bedrijf opgehaald door een erkend afvalinzamelaar.

De actie is reeds in andere delen van het land succesvol uitgevoerd. In totaal zijn er bijna 37.000 kg gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd.