Bij investeringen in tuinbouw is de optimale efficiëntie van de teeltfaciliteit een van de belangrijkste aandachtspunten. Dat vergroot de duurzaamheid en de winstgevendheid van de investering. De centrale vraag is dan: hoeveel kilo’s product levert mijn teeltsysteem per hoeveelheid input aan water, energie, CO2 en grondgebruik.

Het antwoord op die vraag wordt wel de Resource Use Efficiency (RUE) genoemd. Wageningen University en Research heeft een team van glastuinbouwexperts die met hun computermodellen voor iedere plaats op aarde en voor ieder teeltsysteem de RUE kan berekenen. Daarmee bieden ze bedrijven via maatwerk houvast bij investeringen in de tuinbouw.

De Wageningse experts berekenen de Resource Use Efficiency van tuinbouw teeltsystemen in opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Bedrijven die aan de vooravond staan van nieuwe investeringen overleggen dan met de Wageningse onderzoekers over de mogelijke investeringsrichtingen. Op basis daarvan rekenen de onderzoekers de verschillende specifieke opties door, waarbij de opdrachtgever de maatwerkresultaten exclusief krijgt.

Het team doet daarnaast ook onderzoek dat is medegefinancierd met publiek geld. De resultaten uit dergelijk onderzoek kunnen breed beschikbaar komen. Over één van dergelijke projecten schreven de onderzoekers recent samen met collega’s van de TU Delft een wetenschappelijke publicatie. Het onderzoek werd medegefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie en vanuit de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal in Nederland.

Door de publicatie krijgen de Wageningse onderzoekers wetenschappelijke erkenning van hun aanpak. Ze laten in de publicatie ook zien dat hun aanpak concrete en bruikbare getallen oplevert. Met die getallen kunnen investeerders in kassen of andere teeltsystemen goed onderbouwde keuzes maken om risico’s te minimaliseren en duurzaamheid en winstgevendheid te maximaliseren.

Als voorbeeld in de wetenschappelijke publicatie werden drie locaties onder de loep genomen: Noord Zweden, Abu Dhabi en Nederland. Daarbij werden kassen bekeken met meerlaags teeltsystemen in afgesloten en geconditioneerde ruimtes. Bij deze specifieke situaties bleek dat er geen systeem is dat in alle opzichten beter is. Een kas is (met de huidige techniek) energiezuiniger dan verticale landbouw, zelfs in plekken waar het benutten van zonne-energie gekoppeld is aan [grote] nadelen. Verticale landbouw kan wel haalbaar zijn als andere hulpbronnen (denk aan water, grond) schaars zijn, en/of als het een beter marketing/logistiek perspectief biedt dan kassen.

Lees meer in de publicatie in Agricultural Systems.

Bron: Wageningen University & Research