Sjaak Langeslag is lid geworden van Agrinetwork Alliance. Agrinetwork Alliance is een coöperatie die buitenlandse bedrijven en overheden helpt hun weg te vinden in de Nederlandse tuinbouw en landbouw.

Langeslag is meer dan twintig jaar voorzitter geweest van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB), en kan men ook kennen door zijn lidmaatschap van het bestuur van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) in Den Haag. In laatstgenoemde functie was hij verantwoordelijk voor het (internationale) gewasbeschermingsbeleid van de LTO.

Langeslag bekleedde verder tal van andere functies, waaronder lidmaatschap van de raad van bestuur van de Bloembollenkeuringsdienst en voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR), initiatiefnemer van de Floriade. In de International Association for Horticultural Producers (AIPH) werd hij voorzitter van de marketingcommissie, lid van de raad van bestuur en in 2008 secretaris-generaal. Verder vertegenwoordigde Langeslag de Nederlandse tuinbouwsector in de Council of the International Society for Horticultural Science (ISHS).

Langeslag is aan de Wageningen University afgestudeerd in gewasbescherming. Naast zijn werkzaamheden voor Agrinetwork Alliance is Langeslag momenteel lid van de raad van bestuur van de Hoogheemraadschap van Rijnland en commissaris voor verschillende bedrijven.


Teamleden binnen Agrinetwork Alliance, van links naar rechts: Clemens Stolk, Mia Buma en Sjaak Langeslag

Agrinetwork Alliance werd twee jaar geleden opgericht door drie onafhankelijke adviseurs, Aad van Elsen, Mia Buma en Clemens Stolk. Van Elsen moest eerder dit jaar om gezondheidsredenen zijn activiteiten binnen Agrinetwork Alliance beëindigen.

"Ik zie dat de markt goed geïnformeerde en betrouwbare partners nodig heeft die een brug kunnen slaan naar de Nederlandse tuinbouwsector,” zegt Langeslag. "Veel bedrijven en organisaties buiten Nederland willen graag bij het innovatieve Nederlandse tuinbouwsysteem aanhaken, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Dat is precies waar wij een rol kunnen spelen.”

"We zijn erg blij met de versterking van Agrinetwork Alliance door Sjaak,” zegt Clemens. "Mia en ik hebben in het verleden allebei met Sjaak samengewerkt en we zijn blij dat we nu hier met hem kunnen samenwerken."

Een overzicht van de diensten van Agrinetwork Alliance:
  • Het vinden van onafhankelijke informatie over de Nederlandse tuin- en landbouwsector, overheden en wetgeving;
  • Koppeling aan zakenpartners, wetenschappers of andere relevante contacten in de sector;
  • Organisatie van (bedrijfs)bezoeken en seminars op maat;
  • Haalbaarheidsstudies gericht op beoordeling van de slaagkansen van een voorgestelde innovatie of bedrijfscasus;
  • Publieke zaken.
Voor meer informatie:
Agrinetwork Alliance
info@agrinetwork.nl
www.agrinetwork.nl