Het Ctgb heeft in de november collegevergadering besloten om de groeiregulator Configure (15177 N) op basis van 6-benzyladenine en de insectenbestrijdingsmiddel DiPel DF (14674 N) met als werkzame stof Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki uit te breiden met kleine toepassingen in sierteeltgewassen.


foto: LTO Glaskracht Nederland

Configure krijgt, mede door inzet van de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland, met deze uitbreiding een breed potplanten etiket. Het middel kan naast Phalaenopsis, Schlumbergera en Sempervivum ook ingezet worden ten behoeve van de toename van aantal bloemstengels, bloei en vertakking in de overige bedekte potplanten.

DiPel DF wordt uitgebreid met boomkwekerij (bedekte teelt), rozen (onbedekte teelt) en sierheesters (onbedekte teelt).

Beide middelen zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze uitbreiding is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Daarom wordt aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel wordt gebruikt. Gebruik van deze middelen in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Bekijk hier de bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 22 november 2017.

bron: LTO Glaskracht Nederland