Wageningse onderzoekers gaan de komende jaren samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen innovatieve technologieën ontwikkelen. Daarvoor heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek in hun Perspectiefprogramma middelen beschikbaar gesteld. Landelijk kende NWO 32 miljoen euro toe aan zes programma’s.

Het gehonoreerde onderzoeksprogramma onder leiding van prof. Fons Stams van Wageningen University & Research betreft:Bacteriële omzetting van syngas in chemische bouwstoffen
Het zogeheten syngas komt vrij bij de productie van staal en bij het vergassen van biomassa. Syngas is een mengsel van koolmonoxide, kooldioxide en waterstof. Syngas kan dienen als grondstof voor de chemische industrie. De samenstelling van het syngas is echter vaak te wisselend om het direct via chemische processen te kunnen bewerken. Het onderzoeksprogramma MicroSynC ontwikkelt methoden, processen en bioreactoren om syngas met behulp van micro-organismen om te zetten in nuttige chemische bouwstenen. De onderzoekers gaan op zoek naar geschikte zuurstofloze bacteriën die ze vervolgens gebruiken om de gewenste producten in grote hoeveelheden te produceren. Tegelijkertijd onderzoeken de wetenschappers de maatschappelijke acceptatie van producten die op deze manier worden gemaakt.

Het programma Novel Approaches for Microbial Syngas Conversion to Chemical Building Blocks (MicroSynC) staat onder leiding van prof.dr.ir. A.J.M Stams, Wageningen University & Research. Deelnemers zijn AkzoNobel, Bodec, CLIB2021, ECN, Flowid, ISPT, OxyMem, Paques B.V., Torrgas, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, VITO, Wageningen University & Research.

Een tweede Perspectiefprogramma waarin Wageningen University & Research deelneemt is:

Efficiënte zelflerende systemen
Een computer die zelf op beveiligingsbeelden gevaarlijke situaties herkent: dat kan met zelflerende geautomatiseerde systemen. Maar voordat zo’n systeem zelfstandig kan opereren, moet je het ontwerpen en vervolgens trainen met enorm veel voorbeelden. Daarnaast is veel rekenkracht nodig om zo’n systeem tot besluiten te laten komen. En dan is het ook nog niet altijd duidelijk waar het systeem dat besluit dan precies op heeft gebaseerd. Binnen het programma Efficient Deep Learning gaan onderzoekers deep learning veel efficiënter en transparanter maken aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Zo willen ze de techniek toepasbaar maken voor onder andere automatische visuele inspecties, weefselanalyse, slim onderhoud van apparatuur en intelligente hoortoestellen die kunnen omgaan met rumoerige omgevingen.

Het programma Efficient Deep Learning staat onder leiding van programmaleider prof.dr. H. Corporaal (Technische Universiteit Eindhoven). Deelnemers: AIIR Innovations, ASTRON, CWI, Cyclomedia, Cygnify, Donders Instituut, FEI, 2getthere, GN Hearing, Holst Centre, ING, Intel, Irdeto, Lely, Mobiquity, NLeSC, NXP, NVIDIA, Océ, Radboudumc, Schiphol, Scyfer, Sectra, Semiotic Labs, Siemens, Sightcorp, Sorama, SURFsara, TASS International, Tata Steel, Technische Universität Dresden, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Thales, TNO, TomTom, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, 3DUniversum, VicarVision, ViNotion, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research.

Perspectiefprogramma
Een onderzoeksprogramma bestaat doorgaans uit vijf à zes projecten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen. Het financieringsmiddel Perspectief van NWO voor de topsectoren beoogt nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Dat vraagt vaak een grootschalige aanpak. Het programma is gericht op innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft. Bovendien sluit het Perspectiefprogramma goed aan op vragen vanuit overheid en maatschappij zoals die zijn geformuleerd binnen de topsectoren en de nieuwe sleuteltechnologieën van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook beantwoorden de programma’s vragen van de Nationale Wetenschapsagenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

bron: WUR