Oserian heeft het accountantsbureau Clyde & Associates opdracht gegeven de toewijzing van zo'n 1 miljoen dollar aan fondsen van Fairtrade aan derden onder de loep te nemen. Het bedrijf verdenkt vertegenwoordigers van Fairtrade ervan steekpenningen aan te nemen en fondsen aldus onrechtmatig te verdelen.

Het rapport van Clyde & Associates, dat door The Guardian is ingezien, zou een reeks aan financiële onregelmatigheden blootleggen. Voornaamste aanklacht is dat 'fondsen zouden zijn toegekend aan personen of instanties, die daarop geen aanspraak maken'.

Fondsen worden toegewezen aan verschillende personen en projecten binnen Oserian, maar nadrukkelijk buiten bemoeienis van het management van de farm om. Oserian is overgegaan tot de aanklacht, na 'toenemende zorgen aangaande de toewijzing van fondsen', waarin het management in de loop van de tijd meer en meer onregelmatigheden constateerden.

Volgens Fairtrade zijn de problemen, waarvan in het rapport sprake is, het gevolg van gebrekkige training en kunde van het Fairtrade Premium Committee (FPC) ter plaatse, een commissie bestaande uit medewerkers van Oserian zelf, die bepaalt hoe het geld lokaal besteed wordt.”

Oserian is een van Kenia's grootste kwekers van rozen en anjers.

Voor meer informatie, zie dit artikel in The Guardian.