De Chinese tuinbouw groeit aanzienlijk. Maar er wordt nog steeds met veel bewondering en enthousiasme naar de innovaties en ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw gekeken. Inholland heeft daarom een intensieve samenwerking met twee Chinese universiteiten. Elk jaar starten er ongeveer 25 Chinese HBO studenten met hun opleiding in Nederland, nadat ze al twee jaar zijn opgeleid in China. Ze zijn dan twee jaar in Nederland om de business kant van de tuinbouw te leren en om er praktijkervaring op te doen.

Ook dit jaar zijn er weer 25 enthousiaste Chinese studenten in Nederland. Momenteel volgen ze de opleiding Agribusiness bij Inholland. Het belangrijkste uitgangspunt van deze uitwisseling is het leren door te doen. Het toepassen van theoretische opgedane kennis in een de praktijk is hierbij essentieel.

Voor de periode februari – juni 2018 zijn de studenten op zoek naar bedrijven die de uitdaging aan willen gaan en deze studenten de ruimte willen geven om in een periode van 20 weken een onderzoeksopdracht mogen uitvoeren; een marktvraagstuk / -analyse.

Bent u het bedrijf dat een concreet idee of een onderzoeksvraag heeft liggen? Maar ontbreekt het u aan de tijd voor nadere uitwerking? Staat u er voor open en vindt u het interessant om met deze student(en) met cultuurverschillen en een andere kijk op de tuinbouw de uitdaging aan te gaan, door deze student(en) een kans te bieden bij uw organisatie?

Neem dan contact op met Jan-Willem Donkers, Domein Agri, food & Life Sciences - Inholland - janwillem.donkers@inholland.nl