De Debt/EBITDA-analyse is er een van ‘grote stappen, snel thuis’. Grote bedrijven gebruiken het kengetal om hun prestaties in te schalen en zich met hun concurrenten te meten, nog voordat zij alle kleine financiële puzzelstukjes hebben neergelegd. ‘Bedrijven moeten soms heel snel kunnen schakelen om in de race te blijven. Een eenvoudige berekening helpt daarbij’, vertelt Frank Hollaar, sectorleider glastuinbouw bij Flynth.‘De Debt/EBITDA-ratio is robuust, maar steekhoudend. Het laat heel snel zien hoe flexibel een bedrijf is. Ondernemingen staan voor grote uitdagingen en willen op elk gewenst moment hun financiële slagkracht helder hebben. Ze willen snel weten of zij financieel de ruimte hebben om op middellange termijn bijvoorbeeld te kunnen investeren in productiecapaciteit, andere technologieën of ketensamenwerking.’

Wat geeft de Debt/EBITDA-ratio aan?
De EBITDA staat voor de vrije kasstroom die beschikbaar is om aandeelhouders en financiers en de verplichtingen die met de schulden samenhangen, te betalen. Debt staat voor de schuldenpositie. Het uitdrukken van de schuld ten opzichte van de vrije kasstroom geeft inzicht in hoe snel een bedrijf in staat kan zijn om vanuit de cashflow te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de schulden.

Maximaal 5 is gezond voor de glastuinbouw
Hollaar: ‘In de glastuinbouwsector wordt een Debt/EBITDA-ratio van maximaal 5 bestempeld als “gezond”. Stel je EBITDA is 1 miljoen euro en je totale schuld is 5 miljoen euro, dan is de verhouding 5:1. Dat betekent dat je in theorie 5 jaar nodig hebt om met de vrije kasstroom de schulden af te lossen. Uiteraard is het puur een indicatie. In werkelijkheid moet je natuurlijk ook rekening houden met de renteverplichtingen gedurende de looptijd, het overeengekomen aflossingsschema en de belasting.’

Hoe lager, hoe beter
Hoe lager de Debt/EBITDA, des te gezonder is het bedrijf. En hoe flexibeler het bedrijf in de toekomst is om nieuwe investeringen te doen. ‘Heb je een hoge Debt/EBITDA-ratio, dan is het problematischer om als bedrijf snel te veranderen als bijvoorbeeld de markt of maatschappelijke issues, klimaatissues of ketenvraagstukken daarom vragen.’

Debt/EBITDA zegt meer over financiële flexibiliteit dan winst
Ondernemers gebruiken vaak hun winst of cashflow onderaan de streep als graadmeter voor hun succes. Maar dat is een risico bij een hoge Debt/EBITDA. ‘Je kunt in absolute zin veel winst hebben, met een torenhoge schuld daar tegenover. Jouw Debt-EBITDA kan weergeven dat je nog 10 jaar nodig hebt om vanuit de kasstroom de schulden af te kunnen lossen. Daarmee worden jouw mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe financieringen voor investeringen aanzienlijk beperkt. Dat kan dus een heel ander beeld geven van jouw financiële flexibiliteit’, stelt Hollaar. ‘Sommige ondernemers kunnen dus verrast zijn als hun financieringsaanvraag wordt afgewezen, terwijl de cijfers goed lijken. Naast de solvabiliteit en absolute winstcijfers is deze Debt/EBITDA-analyse dus echt een belangrijke graadmeter.’

Bovengemiddeld hoge schuldenpositie in de glastuinbouw
Ondanks de aangescherpte financieringsvoorwaarden bij banken, komen aflossingsvrije leningen en relatief lage rentestanden in de glastuinbouw nog veel voor. Door de lage financiële lasten van dergelijke bancaire financieringen, is de drempel om er een af te sluiten laag. Gevolg: een bovengemiddeld hoge schuldenpositie in de sector. Dat wil overigens niet zeggen dat bedrijven niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Hollaar: ‘Als je een lage rente verschuldigd bent en je lost een lening in 20 jaar af, dan kun je een behoorlijk hoge lening hebben en toch aan je verplichtingen voldoen. Maar veel bewegingsvrijheid heb je dan niet.’

Technisch failliet zonder dat je het merkt
Hollaar trekt de parallel met het eigenwoningbezit. ‘Jarenlang werden in ons land hypotheken als aflossingsvrije lening verstrekt. Met een bovenmodaal inkomen kon men absurd dure woningen kopen. Aflossen hoefde niet, de rente was laag en ook nog eens aftrekbaar. Maar vertaal dat eens in Debt/EBITDA. Als een onderpand, zoals onroerend goed, in waarde verandert, kun je technisch failliet zijn zonder dat je het merkt. De actuele waarde van de bezittingen is dan lager dan de schulden. En wat als dan de voorwaarden van de lening veranderen, de aflossingstermijnen worden aangescherpt of de rente wijzigt? Dan kan het zomaar zijn dat je ineens niet meer zo gemakkelijk je eens zo relatief lage financieringslasten vanuit de EBITDA kunt voldoen.’

Risico’s uit het verleden
‘Veel glastuinbouwbedrijven zijn in het verleden met gigantisch veel vreemd vermogen gefinancierd: deels aflossingsvrij met lange looptijden. Bedrijven konden dan wel voldoen aan hun financiële verplichtingen, maar bleven achter met een ongezond hoge schuldenlast in verhouding tot hun verdiencapaciteit. Men ging er ook iets te gemakkelijk vanuit dat de grond wel in waarde zou blijven stijgen en dus een veilig onderpand bood. Maar als er dan iets gebeurt in vraag, aanbod en prijs prijsvorming of er ontstaat een crisissituatie, dan kan een bedrijf in no-time in haar continuïteit worden bedreigd. Daarom is het een goed vertrekpunt om de EBITDA en schulden tegen elkaar af te zetten’, meent Hollaar. ‘Dat is iets waar de sector in het verleden onvoldoende aandacht aan heeft gegeven. Als sector hebben we ons teveel gericht op wat een lening ons per jaar kost.’

Hoe zorgt u voor een gezonde Debt/EBITDA verhouding?
Om een glastuinbouwbedrijf financieel weer wat gezonder te maken, kan een ondernemer aan verschillende knoppen draaien:
  1. Verhoog uw cashflow – een van de dingen waar het u als ondernemer toch om te doen is.
  2. Verlaag uw schulden.
Hoe doet u dat? Hollaar: ‘Bijvoorbeeld door bezittingen af te stoten en met de vrijgekomen middelen schulden af te lossen. Dat geldt uiteraard voor alle bedrijven in het MKB. Steeds vaker, ook in de glastuinbouw, komt het daarom voor dat bedrijven investeringen off balance financieren. Het is niet per definitie nodig dat bedrijven het “eigendomslabel” overal van hebben; “gebruik” in plaats van “bezit” dus. Dat maakt dat je je schuldenpositie ten opzichte van je kasstroom kunt verlagen.’

Off balance financieren
Hollaar noemt lease en ketenfinanciering als alternatieven voor het zelf aanschaffen van alles wat dienstbaar is aan het bedrijf. ‘Daarmee komen de bedrijfsmiddelen en de schulden daarvoor niet op de balans, wat de Debt/EBITDA, waar ook banken van uit gaan, kan verbeteren. Daardoor ben je als bedrijf financieel flexibeler en beter in staat om op de toekomstige uitdagingen te anticiperen.’

Voor meer informatie:
Flynth adviseurs en accountants
Frank Hollaar
088 – 236 77 77
frank.hollaar@flynth.nl
www.flynth.nl